Zwarte lijst artsen geen schandpaal maar preventiemaatregel

31 maart 2017  wijdt André Weel, bedrijfsarts  zijn blog op medischcontact.nl aan zwartelijstartsen.nl. Uitvoerig beschrijft hij hoeveel openbaarheid een arts bij de tuchtrechter moet doorstaan. Vervolgens beschrijft hij hoe de arts nogmaals aan de ‘schandpaal genageld’ wanneer hij op d zwartelijstartsen.nl geplaatst wordt. Weel verbaast zich erover. Waar SIN-NL, de beheerder van zwartelijstartsen.nl, zich over verbaast is dat  Weel in zijn beschouwing de arts neerzet als slachtoffer.

Het échte slachtoffer is het slachtoffer van de medische fout. Zo simpel is het. Maar, uit vermeende angst voor aansprakelijkheid verzwijgen veel artsen en ziekenhuizen hu medische fouten aan de  slachtoffers en  het maken van slachtoffers van medische fouten aan de Inspectie Gezondheidszorg. Dit ondanks hun wettelijke informatie- en meldplicht.
Dit was ook het geval bij de zaak van de longarts van Tergooi waar het ziekenhuis het overlijden niet als calamiteit beoordeelde en nota bene de moeder van het slachtoffer de calamiteit heeft gemeld. Dit is een bekend verschijnsel. Veel artsen komen op deze manier weg met zelfs zeer ernstige medische fouten. Zwartelijstartsen.nl is een site voor eerlijkheid over medische fouten en informeert over fouten én artsen.

‘Draagt dit zwartmaken van zorgverleners bij aan het verzachten van het leed van de slachtoffers?’ vraagt Weel zich af. Zwartelijstartsen.nl is géén wraakmiddel van slachtoffers jegens hun artsen zoals Weel en andere collega’s graag suggereren.
Zwartelijstartsen.nl zet zich in voor openbaarheid van feiten, fouten en falende zorgverleners. Na  de medische fout krijg je als slachtoffer nauwelijks informatie, nauwelijks adequate zorg. Je moet zelf een andere arts zoeken of in een universitair ziekenhuis of in een ziekenhuis in het buitenland. Er is té weinig openbare informatie beschikbaar over het werkverleden van artsen en hun prestaties. zwartelijstartsen.nl biedt deze informatie ter voorkoming tot verdere medische fouten.

zwartelijstartsen.nl is een hulpmiddel voor patiënten op zoek naar informatie. Ondanks fraaie reclamezinnen, krijg je als slachtoffer van een medische fout, geen hulp van de Consumentenbond, de Patientenfederatie -voorheen NPCF, of de Inspectie Gezondheidszorg, want deze organisaties helpen geen individuele patiënten. De namen van falende artsen blijven veelal onbekend dus heeft SIN-NL als sinds 2007 met een korte onderbreking in 2008, de zwartelijstartsen.nl online. In 2009 gaf de rechtbank Groningen toestemming om de zwartelijstartsen.nl online te houden.
De medische sector hoort het aantal medische fouten te minimaliseren en artsen horen hun wettelijke informatie-en zorgplicht naar slachtoffers van medische fouten en nabestaanden na te komen, alsmede hun medische fouten volledig en direct aan de Inspectie Gezondheidszorg te melden. Het anonimiseren draagt bij aan de zwijgcultuur die heerst onder artsen en in ziekenhuizen. zwartelijstartsen.nl poogt om deze zwijgcultuur te doorbreken.

De zwarte lijst is een gevolg van het falen van de medische sector om verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van preventie van medische fouten en verantwoordelijkheid te nemen naar slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden. Plaatsing op zwartelijstartsen.nl is vrijwel het enige dat slachtoffers van medische fouten kunnen doen, om mede-patiënten te waarschuwen en om falende artsen ter verantwoording te roepen.

Mr Sophie Hankes,
stichting SIN-NL