Zorgverzekeraar VGZ maakt praktijkvariatie heupvervanging openbaar

http://www.skipr.nl/actueel/id19568-vgz-krijgt-zicht-op-kwaliteit.html

28 augustus 2014 door: Partner

VGZ krijgt zicht op kwaliteit

De kwaliteit van heupvervangingen in Nederlandse ziekenhuizen vertoont veel

variatie, blijkt uit gegevens van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ. Bij het

minst presterende ziekenhuis komen wondinfecties ruim tien keer vaker voor

dan bij het beste. Ook is de kans op een her-operatie bij sommige

ziekenhuizen acht maal groter.

VGZ maakt later dit jaar publiekelijk bekend hoe individuele ziekenhuizen op

15 behandelingen presteren. “Het gaat dan over transparantie over de

kwaliteit van heup, knie- en staaroperaties en tien behandelingen van

kanker’’, zegt Rob van Damme, directeur kwaliteit en innovatie van VGZ.

Over de kwaliteit van een ziekenhuisbehandeling komt steeds meer informatie

beschikbaar. Met hulp van die informatie krijgt VGZ steeds beter zicht op

wat in de zorg nu daadwerkelijk als ‘kwaliteit’ mag gelden. Aan de hand van

gegevens van de ziekenhuizen zelf, de declaratiegegevens van de

zorgverzekeraar en de patiëntonderzoeken is steeds beter te zien wie er

kwalitatief goed presteert en wie niet.

Patiënten geven aan te willen beschikken over deze informatie. Daarom maakt

VGZ de kwaliteit transparant via www.vergelijkenkies.nl. Door kwaliteit te

meten, te bespreken én er consequenties aan te verbinden, wil VGZ samen met

zorgaanbieders en patiëntenorganisaties de kwaliteit van zorg verbeteren. De

uiteenlopende kwaliteit van heupvervangingen kwam ook voor Rob van Damme

onverwacht. “We gaan hierover in gesprek met ziekenhuizen, om samen naar een

oplossing te zoeken. Toch kan het zijn dat VGZ op basis van deze informatie

en het uitblijven van verbetering, besluit om deze ingreep niet te

contracteren bij een aantal ziekenhuizen.”

Hoog niveau

Dat de Nederlandse zorg van hoog niveau is, staat buiten kijf. De vraag

waarom in één ziekenhuis acht procent van de patiënten na een heupvervanging

opnieuw onder het mes moet, of waarom meer dan een derde van de patiënten in

een ander ziekenhuis na een half jaar nog steeds pillen tegen trombose

slikt, behoeft echter antwoord. Het brengt de zorgsector naar oplossingen

die de patiënt sneller en beter helpen én dus kosten besparen. Van Damme:

“Uiteindelijk willen we jaarlijks voor zeker dertig ingrepen de kwaliteit en

prestaties meten. Dat zal nog even duren, maar we starten dit jaar met het

bieden van deze transparantie.”

 

In november, als ook de premie 2015 bekend is, maakt VGZ via

www.vergelijkenkies.nl de precieze gegevens over heupvervangingen bekend,

aangevuld met onder meer de cijfers van tien behandelingen voor

verschillende soorten kanker. VGZ wil haar klanten uiteindelijk een polis

kunnen bieden waarmee zij verzekerd zijn voor de zorg in goed presterende

ziekenhuizen.

Zorginkoopdocument 2015

 

In een white paper licht Coöperatie VGZ haar inkoopbeleid 2015 uitgebreid

toe. In dit document wordt ingezoomd op de totstandkoming van de harde en

zachte normen voor deze vijftien specifieke behandelingen. Met twee

voorbeelden, heupvervanging en dikke darmkanker, wordt concreet weergegeven

hoe deze normstelling in de praktijk werkt. Heeft u inhoudelijk vragen over

het document, dan kunt u contact opnemen met uw zorginkoper van Coöperatie

VGZ.

Hoe wordt de kwaliteit wordt gemeten en op welke onderdelen dit gebeurt laat

VGZ zien aan de hand van het voorbeeld van de heupvervanging. De

heupvervanging (als gevolg van artrose) is een van de meest voorkomende

operaties in Nederland.