Zorgfraude: ziekenhuizen declareerden bijna 300 milj euro teveel in 2012 en 2013

Commentaar SIN-NL
Willens en wetens hebben artsen en ziekenhuizen in onderlinge deals met zorgverzekeraars al jaren geleden afgesproken dat dat zij hun rekeningen direct naar de zorgverzekeraars sturen, zonder kopie!!! naar de patiënt. Indienen maar en kassa!
Waarom is de zorg zo duur? Omdat artsen en ziekenhuizen graaiers zijn en vriendjes hebben in de hoge regionen van de zorgverzekeraars.
Hebt U ooit een machtiging ondertekend om de rekening van de arts direct naar de zorgverzekeraar te sturen en geen kopie te krijgen????
Zo gaat dat in Nederland.

Ziekenhuizen in de fout met rekeningen

Ziekenhuizen hebben in 2012 en 2013 voor bijna 300 miljoen euro aan verkeerde declaraties gestuurd.

Uit onderzoek blijkt 1,2 procent van de omzet niet correct gedeclareerd. Er wordt overlegd hoe dat geld terug moet naar de zorgverzekeraars.

Dat blijkt uit onderzoek naar de rekeningen van ziekenhuizen, meldt minister Edith Schippers (Volksgezondheid) donderdag. Volgens Schippers is er geen fraude vastgesteld, maar zijn de fouten het gevolg van de ingewikkelde declaratieregels.

Patiënten die denken dat ze in die jaren onterecht een rekening hebben betaald en daarbij hun eigen risico helemaal of voor een deel gebruikten, kunnen de zorgverzekeraar laten uitzoeken of ze voor compensatie in aanmerking komen.

Goedkeuring jaarrekeningen

Nu de problemen met de declaraties duidelijk zijn, is de weg voor de ziekenhuizen vrij om de jaarrekeningen goedgekeurd te krijgen. Eerder dit jaar waarschuwde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) dat accountants de jaarrekeningen van ziekenhuizen en universitaire medische centra over 2013 niet kunnen goedkeuren, vanwege de vele onduidelijkheden.

Nieuw systeem

Ziekenhuizen stapten de afgelopen twee jaar over naar een nieuw declaratiesysteem. Om te voorkomen dat ze daardoor financieel in de problemen zouden raken, golden speciale regels.

Ook krijgen ziekenhuizen sinds 2012 niet langer een vast budget voor hun werk. In plaats daarvan worden ze per afgeronde behandeling betaald. In de overgangsjaren bleek de omzet echter lastig te bepalen.