‘Zorgaccountant moet wegblijven van dubieuze constructies’

Accountants moeten zich –ook als ze als adviseur optreden- verre houden van “dubieuze constructies” in de zorgsector. “Accountants dienen het publiek belang en de samenleving mag verwachten dat ze wegblijven van hetgeen daarmee in strijd is”, aldus directeur Barry Wammes van beroepsvereniging NBA.

Aanleiding voor de opmerkingen van Wammes zijn recente Kamervragen over de rol van accountantskantoor Grant Thornton inzake het financiële reilen en zeilen van zorgorganisatie PrivaZorg. Dagblad Trouw en website Follow The Money meldden begin augustus dat de bestuurders van PrivaZorg door de jaren heen ruim 14 miljoen euro zouden hebben weggesluisd via slimme constructies. De kerstboom van BV’s en stichtingen zou mede met advies van Grant Thornton zijn opgetuigd.

Wegsluizen

Voor de Kamerleden Slootweg (CDA) en Kerstens (PvdA) reden om minister De Jonge van VWS en staatssecretaris Snel van Financiën naar het optreden van de accountant te vragen. Zo willen de twee Kamerleden weten wat de bewindslieden vinden van “de rol van Grant Thornton die als accountant en adviseur van Privazorg constructies verzint, waardoor een bedrag van zes miljoen zorggeld tegen de geest van de wet wordt weggesluisd door aandeelhouders uit te kopen?”

Dubbelrol

Ook plaatsen de Kamerleden vraagtekens bij de mogelijke dubbelrol van de accountant; eerst financieel adviseur om aansluitend bestuurder te worden. Bovendien willen de Kamerleden weten of toezichtorganen als de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Belastingdienst, de IGJ of Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Grant Thornton aangesproken hebben op de rol bij PrivaZorg. Daarnaast zijn de Kamerleden benieuwd of Grant Thornton ook andere zorgorganisaties heeft geadviseerd bij het opzetten van financiële constructies “die het mogelijk maken om zorggeld weg te sluizen”. In aanvulling op dit alles heeft eind augustus ook de SP vragen over d ekwestie aan de minister gesteld.

Onderzoek

Gelet op de ophef in de politiek en media pleit de NBA voor nader onderzoek. “We constateren dat er ten aanzien van de accountant veel veronderstellingen in de media worden geuit, maar dat relevante feiten vooralsnog ontbreken of onduidelijk zijn”, aldus Wammes op website Accountant.nl. “We dringen aan op nader onderzoek en overleggen met betrokken instanties over de wijze waarop dit moet plaatsvinden.”

Geheimhouding

Via dezelfde site laat Grant Thornton bij monde van de pas aangetreden bestuursvoorzitter Marcel Welsink weten de zaak bijzonder serieus te nemen, maar vanwege de geheimhoudingsplicht niet in staat is om in de pers te reageren.
Wat NBA-voorman Wammes betreft geldt er een gulden regel. “Accountants dienen het publiek belang en de samenleving mag verwachten dat ze wegblijven van hetgeen daarmee in strijd is. Het is dus ongewenst als accountants – ook in hun adviesrol – medewerking verlenen aan dubieuze constructies. Daarnaast behoort het tot de taak van een controlerend accountant om zich te vergewissen van de integriteit van hun cliënt en gesignaleerde misstanden aan de orde te stellen.’