Zoon Marnix en ex-vrouw Jansen Steur bieden slachtoffers excuus aan

Commentaar SIN-NL
Dit is natuurlijk een heel misplaatst en nietszeggend gebaar. Je kunt geen excuses aanbieden voor daden waarvoor je niet verantwoordelijk bent.
Jansen Steur zelf had excuses moeten aanbieden.
Overigens zijn er sterke aanwijzingen dat Marnix Jansen ook medisch specialist is.
Het is absurd en onaanvaardbaar dat zij schrijven dat de maatschap, niet de verpleging, niet het ziekenhuis het niet geweten hebben. Wir haben es nicht gewusst….

Zoon en ex-vrouw Jansen Steur bieden slachtoffers excuus aan

ENSCHEDE – Marnix, de zoon van Jansen Steur, en zijn moeder Annelice Goemans bieden slachtoffers van de ex-neuroloog hun excuses aan voor het leed dat is berokkend.

Ze menen dat Jansen Steur zelf patiënt is van hersenletsel. Dat hebben ze niet eerder ingezien. Bij het gerechtshof werd de volgende verklaring van hen voorgelezen door advocaat Peter Plasman.

Familie
“Wij als familie bieden onze excuses aan aan de slachtoffers voor alle leed dat Ernst bij hen en hun naasten veroorzaakt heeft. Mijn moeder en ik zijn ontegenzeggelijk onderdeel van de discussie geworden de laatste weken.

Onmacht
Dus het is goed om nog eens te benadrukken dat we dit gedaan hebben, niet om Ernst niet vrij te pleiten van de fouten die gemaakt zijn, maar om de slachtoffers inzicht te geven in hoe ook wij pas recent begrijpen waarom we de laatste 25 jaar Ernst nooit meer bereikt hebben. Wij hopen dat zij die onmacht ook kunnen begrijpen. 

Onwetendheid
Ernst heeft ondanks zijn handicap als arts altijd gehandeld met de beste interesse van de patiënt voor ogen. We zien nu pas dat hij niet alleen thuis maar ook in zijn spreekkamer en in zijn maatschap – sinds het ongeluk – een spoor van vernieling heeft achtergelaten. We hebben dat te laat ingezien, maar wij leefden ook op dezelfde manier als de ex-patiënten in onwetendheid. 

Hersenziek
Niemand gaat naar een dokter wanneer je weet dat de dokter zelf ziek is. Maar even zo, hadden wij als familie ook veel eerder na het ongeluk de juiste zorg voor Ernst geregeld, wanneer we geweten hadden dat hij hersenziek was. Dan waren niet alleen de misdiagnoses, maar ook benzodiazepineverslaving, het stelen van geld en al die ruzies voorkomen. Niemand heeft goed herkend hoe ziek Ernst nu is en destijds was. Niet wij, niet de maatschap, niet de verpleging, niet het ziekenhuis. Het is vreselijk wat er gebeurd is.”
22 mei 2015 Tubantia.nl Lars Smook