ZN breekt lans voor uniforme uitkomstregistratie

Commentaar SIN-NL
ZN heeft een duidelijke zorgplicht mbt de kwaliteit van zorg aan haar zorgverzekerden.
Jarenlang en ook nu nog betalen zorgverzekeraars iedere factuur van artsen en ziekenhuizen, ONGEACHT de geleverde kwaliteit. Dit betekent dat ook medische fouten en de gevolgen gewoon aan falende artsen betaald worden en dat zorgverzekerden zelf opdraaien voor alle ziektekosten na medische fouten!
Uitkomstregistraties zijn een must op basis van de ethische, professionele en wettelijke zorgplicht zowel van artsen als van zorgverzekeraars.
Patiënten zijn speelbal en zorgen voor een dikke portemonnee van  vaak falende artsen en falende zorgverzekeraars. Dit moet per direct stoppen. Wij roepen journalisten op om artsen en zorgverzekeraars op hun verantwoordelijkheden te wijzen!
———————————————————————————————————-

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in een brief, ZN uitkomstregistraties 22062015, aan de Tweede Kamer gehamerd op het belang van uitkomstregistratie op basis van uniforme indicatoren. ZN pleit er daarbij voor om patiënten-ervaringen nadrukkelijk mee te nemen in de kwaliteitsregistraties.

Het registreren van uitkomsten en delen van deze informatie helpen volgens ZN de zorgprofessional om de zorg waar nodig te verbeteren. Daarnaast kunnen patiënten op basis van de informatie betere kiezen tussen zorgaanbieders en kunnen zorgverzekeraars doelmatig inkopen voor hun verzekerden.

Volgens ZN zijn er weliswaar stappen gezet bij het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg, maar er is volgens de brancheorganisatie nog een lange weg te gaan. Voor een groot deel van de zorg is nog veel kwaliteitsinformatie niet ontwikkeld of onzichtbaar, aldus ZN. ZN laat weten dat de zorgverzekeraars bereid zijn om koplopers in de zorg te steunen en anderen te stimuleren om niet achterop te raken. ZN vraagt het Zorginstituut hierbij zo nodig zijn doorzettingsmacht aan te wenden.
Uniform

Voor ZN zijn transparantie en administratieve lastenvermindering onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als alle partijen afspraken maken over hoe ze kwaliteit willen meten, kunnen alle partijen dezelfde kwaliteitsindicatoren gebruiken, aldus ZN. ZN pleit in zijn brief aan de Tweede Kamer daarom ook voor meer samenwerking, registratie aan de bron en het uniformeren van registratiesystemen.