‘Ziekenhuizen moeten eerlijk zijn over medische missers, artsen worden monddood gemaakt’

Commentaar SIN-NL
Er is al adequate wetgeving, maar deze wordt niet gevolgd door artsen en niet gehandhaafd door de Inspectie Gezondheidszorg. Ter herinnering:
1. de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 1995 verplicht artsen tot het verstrekken van eerlijke informatie, bijhouden van het medisch dossier, verrichten van adequate diagnostiek en het verstrekken van adequate behandeling. Dit betreft alle patienten, dus ook slachtoffers van medische fouten.
2. de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Gezondheidszorg verplicht artsen in art 10-3 expliciet om slachtoffers van medische fouten, volledig te informeren en herstelbehandeling te geven.


Ziekenhuisdirecties en de medische wereld proberen fouten te verdoezelen. Het is dan ook hoog tijd dat ziekenhuizen transparanter worden over medische missers. Daarvoor pleit voormalig hoofdredacteur van de Telegraaf Sjuul Paradijs vandaag in WNL Opiniemakers op NPO Radio 1.

Volgens Paradijs zie je dat patiënten geen informatie krijgen als het fout gaat in de zorg. De patiënt staat er daarna alleen voor als hij schade heeft geleden.

Het gebrek aan openheid bij medische missers is aan de orde van de dag, zo weet Paradijs. “Op het moment dat die fout is gemaakt, verwacht je dat het ziekenhuis eerlijk is. En dat de verzekeringsmaatschappij coulant is. In Nederland is dat niet het geval.”

Nieuwe wetgeving

Nederland loopt achter op andere landen zoals Australië en Scandinavische landen, zo vertelt Paradijs. “Op het moment dat je slachtoffer bent, wil je niet in het juridische circuit terechtkomen met letseladvocaten die alleen maar uit zijn op geld. Daarom is de Stichting Smalhout opgericht, die het opneemt voor slachtoffers van medische missers. Zij weten wat er achter de schermen gebeurt en willen de zaak openbreken. Zo pleiten zij voor wetgeving die transparantie afdwingt.”

Kaart met feiten

Een van veranderingen die Paradijs graag zou willen zien, is een register met openbare gegevens over medische missers. “Dat je bij een ziekenhuis kan zien hoeveel fouten daar zijn gemaakt. Gewoon een kaartje met de feiten.”

Artsen willen zelf vaak juist openheid geven over de fouten die ze maken, aldus Paradijs. “Er is enorme groepsdruk om niet te praten. Artsen die transparantie willen, worden monddood gemaakt door allemaal regeltjes. Artsen en chirurgen stappen zelf soms al op patiënten af, tegen de regels in. Ze worden dan gekneveld door de ziekenhuisdirectie, die weer onder controle staat van de verzekeraar.”