Ziekenhuis Rijnstate won rechtszaken tegen orthopeed van Loon en weigert excuses

Orthopeed uit Oosterbeek krijgt na 10 jaar excuses van blunderende Inspectie

Van Loon vertrok eind 2007 zelf uit ziekenhuis Rijnstate in Arnhem na een verschil van inzicht over het uitoefenen van zijn medische praktijk. Het ziekenhuis vroeg in 2008 de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek te doen naar het functioneren van de orthopedisch chirurg.

Na tien jaar biedt de Inspectie nu haar excuses aan voor het niet professioneel handelen. ‘Ze hebben excuses aangeboden voor hun functioneren over de afgelopen tien jaar. Dat heeft me een enorme opluchting gegeven. Blijdschap dat er na zoveel jaren staat: sorry dokter Van Loon zo hadden we dat niet moeten doen’, reageert Van Loon op de brief.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Eerherstel

Van Loon vecht al jarenlang voor eerherstel. Zijn naam in de medische wereld was besmet, waardoor hij zijn vak niet of nauwelijks kon uitoefenen. Inhoudelijk gaat Van Loon niet op de zaken in. In een rapport van de Nationale ombudsman uit 2013 valt te lezen dat het ziekenhuis tien casussen liet onderzoeken door twee hoogleraren nadat de orthopeed was vertrokken.

Tweemaal werd de Nationale ombudsman ingeschakeld. In 2013 leverde dat een onderzoek op naar de handelswijze van de IGJ. Vorig jaar kwam er een gesprek en nu is er dus de excuusbrief.

De Inspectie erkent de eerste anderhalf jaar na de klacht nauwelijks actie te hebben ondernomen. In 2010 verwachtte de instantie dat er een klacht zou worden voorgelegd bij het tuchtcollege. Maar later is besloten dat er geen klacht werd ingediend. Na drie jaar werd het onderzoek afgesloten ‘zonder gedegen onderzoek, zonder conclusies, zonder oordeel en zonder rapport’, schrijft de Inspecteur-Generaal Ronnie van Diemen.

Reactie Rijnstate en IGJ

Het IGJ laat het deze woensdag bij een schriftelijke reactie:

‘Wij zijn ons er zeer van bewust dat de strijd die betrokkene heeft geleverd de afgelopen 10 jaar met diverse instanties, waaronder de inspectie, zwaar is geweest. Wij zijn hier vorig jaar over in gesprek gegaan met betrokkene en hebben hem onze oprechte excuses gemaakt voor de handelwijze van de inspectie en de gevolgen daarvan.’

Voor ziekenhuis Rijnstate is er weinig veranderd. Die laat in een reactie weten de brief te zien als excuses voor het handelen van de Inspectie. ‘De Inspectie gezondheidszorg en Jeugd heeft geen inhoudelijk oordeel geveld, er verandert ook niks aan onze inhoudelijke klacht’, zegt een woordvoerster.

Rijnstate ziet daarom op dit moment geen aanleiding om opnieuw in gesprek te gaan. ‘Er zijn heel veel gesprekken gevoerd. Er zijn rechtszaken geweest. We zijn overal in het gelijk gesteld. Voor ons is de zaak nu echt afgedaan’, aldus de woordvoerster.

Blij met erkenning

Van Loon is inmiddels 64 jaar en is blij dat hij nu eindelijk erkenning heeft, maar hij wil toch in gesprek komen met het ziekenhuis. ‘Op de plek waar het allemaal begonnen is, hoort ook richting de medewerkers van het ziekenhuis en de patiënten duidelijk te zijn dat onze dokter een excuusbrief heeft gekregen van de minister.’