Wim Schellekens, arts lid red team Covid-19 staat op zwarte lijst artsen

Arts, gepensioneerd, 25 jaar directeur van het CBO, Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg van de medisch specialisten. Aansluitend hoofdinspecteur Inspectie Gezondheidszorg tot zijn pensioen.
Medeverantwoordelijk voor circa 2000 dodelijke slachtoffers en 38.000 patienten met gezondheidsschade per jaar door vermijdbare medische fouten in NLse ziekenhuizen. Weigerde overleg met SIN-NL.
Doet zich op Twitter voor als expert patientveiligheid hoewel hij zijn verantwoordelijkheid in zake patientveiligheid niet cq. onvoldoende genomen heeft en zorgplicht schond.