Wie helpt Moos Sassoon, slachtoffer van falend chirurg Cees de Bruin?

Recensie
Wolven in witte jassen Brieven aan mijn artsen
25 operaties en 5 nieuwe knieën: ik ben mijn leven kwijt
door Moos Sassoon
Uitgeverij Kaftmedia, Badhoevedorp
www.kaftmedia.nl
vijfde herziene druk 2014
ISBN 078 949 1061 080

In 2010 brachten de media naar buiten dat  falend arts orthopedisch chirurg Cees de Bruin, Waterlandziekenhuis Purmerend meer dan 125 slachtoffers heeft gemaakt vermoedelijk zelfs meer dan 300. Dit boek is geschreven door Moos Sassoon geboren 1961. Hij is één van de slachtoffers van deze falende arts dr de Bruin.

In zijn jeugd woonde Moos in Singapore. In Nederland werd hij gitarist en had als passies, muziek, schaken, schrijven en  voetballen.  Eind jaren 80 begon hij met zijn vrouw Jacqueline een horlogerie.
In 1985 werd hij voor een lichte blessure aan zijn knie doorverwezen naar orthopedisch chirurg Cees de Bruin, toen het Streekziekenhuis Purmerend. Deze arts heeft Moos aan zijn knie geopereerd, met als resultaat dat Moos veel pijn kreeg, en na een tweede operatie nog meer pijn.
 Dit was het begin van een jarenlange lijdensweg, een  hel, als gevolg van falende artsen.
Inmiddels anno 2016 heeft Moos 25 operaties ondergaan aan zijn knie en plaatsen artsen 5 nieuwe knieën. Zijn medische situatie is slecht, hij heeft veel pijn en wacht op een operatie.

De Bruin verwees hem naar dr Vermes, die opmerkte: moet ik de rotzooi weer opknappen?
In de loop der jaren had Moos geen andere keus dan meerdere operaties te ondergaan door vele verschillende artsen.
Het boek bevat brieven van Moos aan de artsen die hem behandelden of moeten we schrijven mishandelden? Hij beschrijft zijn lijden en stelt vragen over de behandeling. Zijn toon is vriendelijk, menselijk en beleefd. Vaak bleven deze brieven onbeantwoord.

Ook bij Moos zeiden falende artsen: “het zit tussen de oren”, hoewel later bleek dat er aantoonbaar sprake was van een ernstige bacteriële infectie, of loslating van een geplaatste knie-prothese.
Ook bij Moos werden alle operaties vergoed door de zorgverzekeraar, ongeacht de (slechte) kwaliteit van medisch handelen. Het verrichten van operaties en plaatsen van knie-protheses levert goede opbrengsten aan artsen en ziekenhuizen.

Opvallend is dat Moos gesteund werd en wordt door trouwe vrienden, die zelfs brieven voor hem schreven naar artsen. Vaak haken vrienden af in tijden van nood, zoals vele slachtoffers van medische fouten weten.
Pijnlijk is het door Moos beschreven gebrek aan empathie aan de zijde van vele artsen.
Pijnlijk is het zwijgen van andere artsen mn  dr Pavlov pag 273 over het jarenlange falen van orthopeed de Bruin.
Ook het AMC speelde blijkbaar een zeer kwalijke rol. Moos kreeg een loslating van een geplaatste nieuwe knie en het AMC liet hem 2 jaar creperen van de pijn. p 281 en 282.
Het VU ziekenhuis ontkende dat Moos galstenen had en hij moest met spoed in een Belgisch ziekenhuis opgenomen worden waar de galstenen verwijderd werden..
.

Rond 2012 deed Moos aangifte tegen de Bruin maar het OM weigerde om de Bruin te vervolgen, wederom een duidelijke beslissing gebaseerd op vriendjespolitiek.
Moos schreef tevergeefs verschillende brieven aan politici.

Uit de brieven blijkt dat Moos  een hardwerkende man is, met hart voor zijn vrouw en dochter. 
Ook is hij filosofisch is ingesteld en veel levenswijsheid.
Het boek beschrijft een onnodige, verschrikkelijke lijdensweg, veroorzaakt door falende en zwijgende artsen, falende advocaten en politici. Niemand neemt zijn verantwoordelijkheid, behalve dr Abbink, dr Arentz, dr Derks en prof Smalhout, die Moos uitdrukkelijk bedankt.
Dit boek hoort verplichte literatuur voor artsen en studenten geneeskunde te zijn, voor alle leerlingen op scholen en voor alle ouders, voor  journalisten, politici, voor iedereen.
Het is nooit te laat om de ziel te genezen, zo schrijft Moos.
Wie helpt Moos zo spoedig mogelijk aan een beter leven, zonder pijn?

SIN-NL vermeldt uitdrukkelijk pas vrij recent kennis te hebben genomen van het besproken boek en zelf contact te hebben opgenomen met Moos Sassoon, ter kennisname en recensering van het boek.