Wetten

Het betreft websites of de volgende organisaties: kiesbeter.nl, consumentenbond, cg-raad, consumentenendezorg en zorgbelang. Let op nb de website van de Patientenfederatie  (voorheen NPCF) ontbreekt, terecht.
Het is ons bekend dat geen van de hiergenoemde organisaties zich op daadwerkelijke en effectieve wijze inzet voor slachtoffers van medische fouten, ook de Patientenfederatie niet.
Bovendien hebt U altijd de schriftelijke steun van een arts nodig. Door de illegale onderlinge zwijgafspraak van medici, is het vrijwel onmogelijk voor slachtoffers van medische fouten om in Nederland adequate medische en juridische hulp te vinden. Ook de Inspectie Gezondheidszorg erkent dat patienten hun recht nauwelijks kunnen halen.
Rapport Inspectie Gezondheidszorg 2006

-Klik hier voor informatie misdrijven Wetboek van Strafrecht zoals art 255: het achterlaten van een hulpbehoevende in nood , tot wiens men verzorging men door wet of overeenkomst is verplicht, of mishandeling: art 300lid 4: het opzettelijk benadelen van iemands gezondheid

-Klik hier voor informatie over nieuwe wet ter versterking van positie van slachtoffers in het strafrecht Staatsblad 12 januari 2010

Het is zinvol en belangrijk om Uw rechten als patient te kennen. Wees derhalve reëel in Uw benadering en verwachtingen, en bovenal: Geef niet op.