Werkt de IGZ beter door zaak Jansen Steur? Nauwelijks.

http://www.nu.nl/algemeen/3636613/inspectie-gezondheidszorg-werkt-beter-zaak-steur.html

Commentaar SIN-NL
De stelligheid waarmee Drost dit beweert is onvoldoende onderbouwd en lijkt op propaganda.
Wij beantwoorden de vraag als volgt: nauwelijks, met name omdat wij geen enkele aanwijzing hebben dat de IGZ nu wel individuele slachtoffers van medische fouten helpt noch accuraat reageert op meldingen over ernstig falen van artsen.

Zondag 24 november 2013. ‘Inspectie Gezondheidszorg werkt beter door zaak-Steur’

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is beter gaan functioneren sinds het proces tegen ex-neuroloog Ernst Jansen Steur.

 Bekijk video

Dat concludeert letselschade-expert Yme Drost, die in 2005 voor het eerst de wanpraktijken van Jansen Steur aan de kaak stelde, in een interview met NU.nl.

Drost staat de slachtoffers van Jansen Steur bij in het tuchtproces tegen de neuroloog.

”Je ziet in zijn algemeenheid dat door de kwestie Jansen Steur de inspectie beter zijn werk is gaan doen”, stelt Drost.

”Wat ik merk, in de zaken die ik in eigen praktijk behandel, is dat de inspectie er dichter op zit. Dat de inspectie eerder bereid is om een zaak voor de tuchtrechter te brengen. Dat was voorheen eigenlijk een zeldzaamheid”, aldus Drost.

Bekijk een deel van het interview:

MST

Dat het Medisch Spectrum Twente (MST), waar Jansen Steur werkzaam was, nu onder verscherpt toezicht is gesteld, is volgens Drost een voorbeeld van de kordatere aanpak van de inspectie.

Drost: ”Dan zie je wel dat de inspectie vaker de vinger aan de pols houdt. En dat mogen we ook verwachten van een externe toezichthouder: dat deze toeziet op de kwaliteit van de gezondheidszorg. Daar waar interne toezichthouders, de Raad van Bestuur, steken laten vallen, moet de externe toezichthouder optreden en dat zie je nu ook bij het MST.”

Drost ziet niet alleen verbetering in het functioneren van de IGZ. Hij spreekt van een ”cultuuromslag” in de medische wereld. ”Je ziet dat artsen er beter op toegerust zijn om te reageren op de fouten die ze maken, en ook eerder genegen zijn om die fouten bespreekbaar te maken”.

Onderscheid

Drost maakt naar eigen zeggen onderscheid tussen de mens Jansen Steur en de neuroloog die de foute diagnoses stelde. De waardering die Drost had voor Jansen Steur als mens is afgenomen sinds het “draaien” van de neuroloog in de rechtbank en “het ontkennen van feiten”.

Toch is Drost van mening dat de toezichthouders nog meer blaam treft dan Jansen Steur. ”We zeggen: de heler is erger dan de steler. Zo vind ik het ook in de zaak Jansen Steur.”

“Ik vind eigenlijk dat de toezichthouders hebben gefaald. Ze hebben dit willens en wetens laten passeren en zijn niet op zoek gegaan naar de slachtoffers waardoor hen veel schade is berokkend. Dat is erger dan de arts die de fout heeft gemaakt.”