Waarschuwing tuchtcollge voor neuroloog D. Broere WFG wegens vermijdbare dood patient

Het Ministerie van VWS publiceert www.bigregister.nl
Het register van Beroepen Individuele Gezondheidszorg publiceert een overzicht van namen van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd.
Zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd blijven anoniem.
VWS heeft de webmaster opdracht gegeven om de namen van de overige falende zorgverleners niet te laten indexeren door Google, dus indien u hun namen intypt op Google verschijnen deze niet.
SIN-NL publiceert namen van falende zorgverleners inclusief alle namen uit het overzicht van namen van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd van het BIG-register op www.zwartelijstartsen.com .
Uit www.bigregister.nl blijkt dat neuroloog D. Broere WFG op 12 maart 2019 een waarschuwing kreeg van het medisch tuchtcollege te Amsterdam.

Achternaam en voornaam
Broere, Daniel
Geslacht
Man
BIG-nummer
39038386601
Beroep
Arts
Specialisatie
Neurologie
Plaats
Hoorn
Maatregel
Waarschuwing dd 12 maart 2019 regionaal tuchtcollege Amsterdam.
De maatregel is opgelegd vanwege: verkeerde diagnose.
Hoewel de MRI een duidelijke ernstige aandoening toonde, werd deze niet gezien. Bij verergering van de symptomen werd niet direct onderzoek uitgevoerd.
Let op:  de patiënt,  die het slachtoffer werd van zijn verkeerde diagnose, is dus een half jaar later onnodig overleden.
Dit betreft een calamiteit.
Het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft nagelaten deze calamiteit direct aan de Inspectie Gezondheidszorg te melden en kreeg een boete opgelegd.
De namen van de leden van het tuchtcollege te Amsterdam inzake deze beslissing:
Mw mr P.J. van Eekeren voorzitter, is tevens senior rechter rechtbank Amsterdam
J.A. Carpay*, W.M. Mulleners **, J. C. Van der Molen*** leden beroepsgenoten
R. E. Van Hellemondt**** lid jurist
SIN-NL is van mening dat aan deze neuroloog een zwaardere maatregel  dan waarschuwing had moeten worden opgelegd daar een patient onnodig is overleden.
Een waarschuwing wordt namelijk niet in het BIG-register genoteerd en dus niet publiekelijk bekend gemaakt door de overheid.

Onderstaande informatie is van belang om aan te tonen dat collega artsen elkaar beoordelen bij het medisch tuchtcollege, dat een rechter van de rechtbank Amsterdam voorzitter is van dit tuchtcollege en dat een functionaris van het Centrum Ethiek Gezondheidszorg, tevens secretaris van de Gezondheidsraad ook lid is van dit medisch tuchtcollege.
Deze verstrengeling van functies is een algemeen verschijnsel in het medisch tuchtrecht.

* Dr. J. A. Carpay, neuroloog en voorzitter medische staf Ter Gooi ziekenhuis
** Wim Mulleners, neuroloog CWZ ziekenhuis Nijmegen
*** J. C. van der Molen, huisarts Amersfoort
**** Mw  Mr R. E. van Hellemondt 
Coördinator CEG en wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad
Rachèl van Hellemondt (1971) is in Castricum en Amsterdam opgeleid tot verpleegkundige. Na haar diplomering werkte zij voornamelijk in de (kinder- en jeugd)pychiatrie. Daarna werkte zij in de jeugdhulpverlening (Bureau Jeugdzorg/ Pleegzorg). Zij studeerde rechtsgeleerdheid in Leiden (2008). Alwaar ze in april 2014 promoveerde op het juridisch kader rond genetische screening. Tijdens haar promotieonderzoek maakte zij deel uit van de onderzoeksgroep die de thematische wetsevaluatie zelfbeschikking in de zorg uitvoerde. Zij werkt als coördinator CEG en wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad. Ze is als secretaris verbonden aan de vaste commissie ethiek en recht en de Commissie bevolkingsonderzoek.