Waarschuwing voor longarts Schröder verantwoordelijk voor de dood van Rogier Mooij 21jr

Open brief aan longarts  Schröder Tergooiziekenhuis die waarschuwing kreeg van het medisch tuchtcollege Amsterdam voor de dood van Rogier Mooij 21 jaar.
———–
Commentaar SIN-NL

Schokkend!
Een jongeman van 21 is onnodig overleden omdat de longarts weigerde om de jongeman zelf te zien.

Dit betekent dat de longarts wegkomt met de lichtste maatregel.
Dit betekent dat de naam van de longarts onbekend blijft, zij het dat SIN-NL inmiddels de naam heeft gepubliceerd.
Dit betekent dat er geen hoger beroep ingesteld kan worden, volgens het reglement van het tuchtcollege.
Dit betekent dat het tuchtcollege de Muur van Stilte over verantwoordelijke artsen voor onnodige dood van Rogier handhaaft.

Deze tuchtrechters verdienen plaatsing op de zwarte lijst van SIN-NL .
Beslis zelf of U als patiënt U naar de spoedeisende hulp en de longartsen van het Tergooiziekenhuis wilt gaan.
U bent gewaarschuwd…………

Overigens is het even schokkend dat de Inspectie Gezondheidszorg uitsluitend de onbekende longarts heeft aangeklaagd en geen tuchtklachten heeft ingediend tegen de betrokken arts-assistente en de betrokken internist.

Lees meer in SIN-NL doofpotdossier Tergooiziekenhuis en de dood van Rogier Mooij 21 jr


Medisch tuchtcollege geeft waarschuwing aan arts overleden hockeyer

bron: nu. nl
Het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam heeft een longarts een waarschuwing gegeven die als supervisor optrad bij de behandeling van de overleden oud-hockeyer Rogier Mooij. Volgens het tuchtcollege had de arts de patiënt ook zelf moeten zien.

Mooij kwam in november 2014 naar het ziekenhuis in Blaricum met pijn aan zijn schouders en armen. Hij was benauwd en voelde zich al enige tijd niet lekker. Hij werd onderzocht door een arts-assistent, die dacht aan een klaplong.

De arts-assistent liet het bloed, hart en longen van Mooij onderzoeken en voerde op afstand overleg met een internist en de verantwoordelijke longarts. Na een tweede longfoto en laboratoriumonderzoek bleek er geen sprake van een klaplong en werd Mooij opgenomen in het ziekenhuis in Hilversum.

Onvoldoende beleid

De toen 21-jarige Mooij overleed diezelfde nacht. Na nader onderzoek op aandringen van zijn ouders, werd duidelijk dat hij last had van een ontstoken hartzakje. Dit was geen optie die de artsen hadden overwogen.

Het verwijt van het IGZ was dat de longarts als supervisor van de assistent onvoldoende adequaat beleid zou hebben bepaald en dat de man de patiënt zelf had moeten beoordelen, gelet op de toestand waarop de man op de eerste hulp verkeerde.

Longarts

De arts vindt dat hij het onderzoek naar de man over mocht laten aan de arts-assistent. De assistent heeft de patiënt systematisch onderzocht en de arts vertrouwde op haar beoordeling. Zij heeft in nauw overleg met onder anderen de internist besloten welke behandeling adequaat zou zijn.

Het onverwachte overlijden van Mooij was volgens de longarts voor niemand te voorzien. Ook als hij de patiënt wel zelf had gezien, was het volgens de man hoogstwaarschijnlijk niet anders gelopen.

Onvoldoende ervaring

Volgens het tuchtcollege had de longarts de behandeling van Mooij niet in zijn geheel aan zijn arts-assistent moeten overlaten. “Zij was pas vier maanden als arts werkzaam en had daarmee onvoldoende ervaring”, aldus het tuchtcollege.

“Het ‘meezien’ door een specialist was belangrijk omdat de diagnose klaplong werd verworpen na de tweede longfoto. In ieder geval had de longarts een collega op de locatie Blaricum kunnen verzoeken de jongeman te zien.”

Het tuchtcollege noemt het opvallend dat alleen de longarts zich voor het tuchtcollege heeft moeten verantwoorden “terwijl in deze zaak verschillende andere zorgverleners bij de zorg voor de jongen waren betrokken en tegen wie geen tuchtklacht is ingediend”.

————————————————————
Arts gewaarschuwd na overlijden jonge hockeyer

Een longarts van het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum heeft een waarschuwing gekregen, na behandeling van de 21-jarige hockeyer Rogier Mooij die in november 2014 onverwacht kwam te overlijden. Dat maakte het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam dinsdag bekend.

Daarmee is de klacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tegen de arts deels gegrond. De longarts is als supervisor van de arts-assistent tekortgeschoten door de jonge patiënt niet zelf te zien, bepaalde het medisch tuchtcollege. “Hoewel de longarts in zijn supervisie is tekortgeschoten, gaat het te ver om uitsluitend verweerder, als longarts, verantwoordelijk te houden voor het ontbreken van goede zorg. Daarom volstaat het college met het opleggen van de maatregel van waarschuwing.”

De voormalige tophockeyer ging destijds naar de eerste hulp van het ziekenhuis met hevige pijn op de borst. Hij werd opgenomen en dertien uur later overleed hij plotseling. Het ziekenhuis heeft dit niet gemeld als calamiteit bij de inspectie.

De IGZ had een klacht ingediend omdat de longarts zou zijn tekortgeschoten in de zorg voor de jongen. De arts vindt dat hij het onderzoek van de jongeman over mocht laten aan de arts-assistent. Zij was volgens hem voldoende ervaren en bekwaam. Het Tergooi-ziekenhuis gaf eerder al toe dat er fouten zijn gemaakt bij de behandeling. (ANP)


Tuchtcollege tikt longarts op de vingers wegens nalatigheid bij dood jonge tophockeyer

bron: volkskrant.nl

Een longarts van het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum is door het tuchtcollege op de vingers getikt vanwege zijn nalatige optreden bij de behandeling van oud-hockeyer Rogier Mooij (21). Mooij overleed eind 2014 in het ziekenhuis nadat hij zich eerder op de dag met benauwdheidklachten op de spoedeisende hulp had gemeld.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg daagde de longarts voor het Regionaal Tuchtcollege in Amsterdam. Volgens de inspectie had hij de behandeling van de patiënt nooit volledig mogen overlaten aan een onervaren arts-assistent, die pas vier maanden als arts werkzaam was.

Het Regionaal Tuchtcollege deelt die mening en legt de longarts daarom dinsdag een waarschuwing op. De arts had zelf moeten gaan kijken bij deze patiënt, oordeelt het tuchtcollege. ‘Het ging om een jonge patiënt met onbegrepen pijnklachten op de borst, gewichtsverlies en uitgebreide onverklaarde laboratoriumafwijkingen en een niet-pluisgevoel bij zowel de verpleging als bij de arts-assistent.’

In ieder geval had de longarts een collega op de locatie Blaricum kunnen verzoeken de jongeman te zien.

Tuchtcollege

Bovendien waren er veiligheidsrisico’s omdat de longarts zelf niet op de locatie in Blaricum aanwezig was voor overleg, vanwege zijn spreekuur in Hilversum. Ook kon hij het hartfilmpje vanuit de andere locatie niet inzien. ‘In ieder geval had de longarts een collega op de locatie Blaricum kunnen verzoeken de jongeman te zien’, aldus het tuchtcollege.

Opvallend is dat het tuchtcollege in zijn uitspraak de inspectie verwijt dat zij uitsluitend de longarts heeft gedaagd. ‘Er zijn vraagtekens te plaatsen bij meerdere aspecten van de zorg voor de jongen.’ Tegen andere betrokken zorgverleners is geen zaak aangespannen. Ook heeft het tuchtcollege vragen over het handelen van de bestuurders van het ziekenhuis en hoe zij de zorg hebben georganiseerd.

Omdat alleen de longarts zich heeft moeten verantwoorden, zegt het tuchtcollege dat zij het overlijden van Rogier Mooij niet integraal heeft kunnen beoordelen. ‘Er kan hierdoor maar ten dele invulling worden gegeven aan het tuchtrecht als kwaliteitsinstrument van de gezondheidszorg’,  stelt het tuchtcollege vast.

Vorige week maakte het Tergooi Ziekenhuis bekend dat Ruurd Jan Roorda zich terugtrekt als bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. De oorzaak is de verslechterde verhouding tussen Roorda en de medische staf na een intensieve periode, aldus een persbericht van het ziekenhuis. Bestuurder Hans den Hollander neemt het voorzitterschap voorlopig over. Roorda blijft wel aan als lid van de raad van bestuur.

Meer over de zaak-Rogier Mooij

Commissie
Het Tergooi Ziekenhuis is op een aantal punten tekortgeschoten bij de behandeling van Mooij. Dat concludeerde eind vorig jaar een onafhankelijke commissie. Ook zijn achteraf fouten gemaakt bij de communicatie over de zaak.

Reconstructie
De 21-jarige tophockeyer Rogier Mooij heeft pijn op zijn borst en is benauwd als hij op 3 november 2014 de spoedeisende hulp oploopt in het Tergooi Ziekenhuis in Blaricum. Nog geen twintig uur later is hij overleden. Lees hier wat er in de tussenliggende uren gebeurde.

Interview
De moeder van Rogier Mooij: ‘Het tekenen van een zwijgcontract vreet aan je.’

Reactie Ziekenhuis
Het bestuur van het Tergooiziekenhuis in Hilversum en Blaricum reageert op de commotie rond het zwijgcontract dat werd getekend door de moeder van Mooij. Voorzitter Ruurd Jan Roorda: ‘Het initiatief is bij haar vandaan gekomen.’

Zwijgcontract
Minister Schippers van VWS wil naar aanleiding van de dood van Mooij zwijgcontracten in de zorg wettelijk verbieden.


bron: nrc.nl

Longarts krijgt waarschuwing tuchtcollege na dood hockeyer

De arts is tekortgeschoten in de supervisie van een arts-assistent die een medische afwijking miste tijdens onderzoek.

De longarts die betrokken was bij de behandeling van de in 2014 overleden hockeyer Rogier Mooij heeft een waarschuwing gekregen van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam. Hij heeft als begeleider van de dienstdoende arts-assistent tekortgeschoten, omdat hij de toen 21-jarige Mooij niet zelf heeft onderzocht. Mooij overleed na een verkeerde diagnose, nog geen dag nadat hij in het Ziekenhuis Tergooi was opgenomen.

Het tuchtcollege besloot om slechts tot een waarschuwing over te gaan omdat de longarts niet als enige verantwoordelijk is voor de dood van Mooij.
Het ziekenhuis is ook in andere aspecten tekortgeschoten in de zorg voor de hockeyer, maar tegen ander personeel is geen tuchtklacht ingediend door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het college noemt dat “opvallend” en zegt op deze manier niet tot een inhoudelijke medische beoordeling van de zaak te kunnen komen.

“Er zijn vraagtekens te plaatsen bij meerdere aspecten van de zorg voor de jongen, zowel op de eerste hulp in Blaricum als na overdracht aan de locatie Hilversum, het systeem van dossiervoering, de overdracht aan de arts-assistent van de avond en nacht die van de werkdiagnose klaplong uitging en die niet bij de jongen is gaan kijken ondanks het feit dat de verpleegkundige in de dienst van de betreffende arts-assistent drie keer heeft gebeld over de jongen.”

Mooij meldde zich in november 2014 met zijn moeder bij het Ziekenhuis Tergooi in Blaricum met klachten over pijn in zijn borst en benauwdheid. Hij werd onderzocht door een arts-assistent – op dat moment pas vier maanden in functie – die in een hartfilmpje geen afwijkingen zag. Gedacht werd aan een klaplong, maar na overleg met de longarts in de Hilversumse vestiging van het ziekenhuis werd ook dat uitgesloten.

Lees hier het verhaal over de gemiste diagnose: Een vermoeide jongen met pijn op de borst.

Inspectie: hoofdbehandelaar verantwoordelijk

Wat Mooij wel mankeerde, werd die dag niet onderzocht. De jongeman werd vervolgens overgebracht naar de Hilversumse locatie om de volgende dag een CT-scan te ondergaan. Tijdens zijn overnachting in het ziekenhuis ging het mis. In een reconstructie van de zaak schreef NRC daar vorig jaar over:

“Rogier valt in slaap, maar later op de avond moet hij overgeven. De verpleegkundige vraagt of er geen hartfilmpje moet worden gemaakt. De arts-assistent zegt dat het ’s middags al is gebeurd.”

In de vroege ochtend overleed Mooij, naar later bleek aan de gevolgen van een ontstoken hartzakje. Zijn moeder deed daarop aangifte en diende een klacht in bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die laatste instantie concludeerde in de zomer van 2015 dat de longarts, die hoofdbehandelaar was, “ernstig is tekortgeschoten in de zorg”. De arts had zelf moeten controleren en niet mogen varen op het oordeel van een arts-assistent, vindt de Inspectie.

Ziekenhuis erkent missers

Ook een onafhankelijke onderzoekscommissie kwam eind vorig jaar tot de conclusie dat er grote fouten zijn gemaakt bij de behandeling van Mooij: zijn conditie is niet goed ingeschat en het ziekenhuis had zijn dood als calamiteit moeten melden. Het Ziekenhuis Tergooi liet destijds in een reactie weten zich te kunnen vinden in die conclusies. Bestuursvoorzitter Ruurd Jan Roorda zei daarover:

“Deze tragische gebeurtenis heeft een grote impact gehad, in de eerste plaats op de ouders en familie van het slachtoffer, maar ook op andere direct betrokkenen en het ziekenhuis in het algemeen. Het ziekenhuis wil zo goed mogelijk leren van deze gebeurtenis.”

In het voorjaar van 2016 begon ook het Openbaar Ministerie een onderzoek naar het ziekenhuis. Dat onderzoek loopt nog.