Waarom uw Nederlandse arts geen briefje voor u geeft en uw Belgische arts wel

A.C. Hieronder het blog van Arianne Beckers, kapitein-arts bij de Koninklijke Luchtmacht in Medisch Contact 27 december 2018. De vader van Arianne zo schrijft zij zelf is advocaat.
Via internet lijkt het erop dat dit Mr G. A. C. Beckers is.

Inmiddels is bekend dat artsen en advocaten/juristen heel nauwe banden hebben, vaak zijn zij vriendjes uit de studententijd en waren lid bij dezelfde studentenvereniging veelal het Corps. U weet wel die vereniging met die verschrikkelijk vernederende en soms gevaarlijke ontgroeningspraktijken, bv Vindicat leidend tot hersenoedeem en hersenletsel…..

Onderstaand artikel van Arianne Beckers maakt duidelijk dat uw Nederlandse eigen huisarts of medisch specialist vooral aan zijn eigen belang of dat van de collega denkt en niet aan uw belang. Uw eigen arts is goed op de hoogte van uw medische situatie en hoort u te helpen, dat heet zorgplicht. Er is niets op tegen wanneer uw eigen arts de feiten van uw medische situatie op uw verzoek op schrift stelt en aan u deze brief geeft.
Nederlandse artsen weigeren, helaas.
U kunt vragen om een kopie van uw medisch dossier en dan dit geven aan de betrokken instantie, maar u hebt wel de handtekening nodig van uw arts om te bevestigen dat hij zij uw arts is en dit uw medisch dossier. Dit is moeilijk te realiseren.
Veel beter kunt u naar een Belgische arts gaan en uw arts om een verklaring vragen. Meestal is deze bereid om de feiten gewoon op schrift te stellen, zodat u daadwerkelijk geholpen wordt.
U kunt bij SIN-NL informatie krijgen over Belgische artsen: info at sin-nl.org

Een onschuldig briefje van de huisarts?

Van arts tot jurist, van dochter tot vader

Vroeger leek het me wel eens leuk om in de advocatenschoenen van mijn vader te staan. Gelukkig is dat er nooit van gekomen. Wat ik niet heb zien aankomen, is dat ik in mijn artsenbestaan regelmatig geconfronteerd word met juridische vraagstukken. Vaker denk ik terug aan de discussies met mijn vader aan de keukentafel. Lees verder : medischcontact.nl

*Deze nieuwe blog reeks komt daadwerkelijk voort uit discussies tussen mijn vader en mij. Tussen dokter en jurist. Ik publiceer deze met als doel om er niet alleen zelf iets van op te steken, maar wellicht ook een handvat of wake-up call te geven aan collegae. Voel u vrij om te reageren of om aan te vullen.