Waarom publiceert Mr Sophie Hankes SIN-NL websites over medische fouten en over falen van artsen?

Het antwoord is heel eenvoudig.
Sophie Hankes wil in het algemeen belang informatie verschaffen aan patienten om hen te waarschuwen over gebreken in de kwaliteit van zorg en patientveiligheid in Nederland en wereldwijd. Doel is preventie van vermijdbaar leed.

Als afgestudeerd juriste met specialisatie medisch recht en rechten van de mens werd haar op basis van feiten en documenten duidelijk dat de rechten van patienten mooi geformuleerd zijn in diverse wetten, maar dat hier in de praktijk weinig van terecht komt.
Artsen hebben een ethische, professionele en wettelijke informatie en -zorgplicht.

Maar je leert pas echt je arts kennen na een medische fout. Veelal verzwijgt de arts mondeling en schriftelijk dat er sprake was van een medische fout en weigert de arts adequate diagnostiek en herstelbehandeling om te voorkomen dat jij als patient de arts aansprakelijk stelt.
En …als je dan naar een andere arts in Nederland gaat, blijkt deze collega ook te zwijgen, uit collegialiteit. De belangen van de collega gaan voor. Als iedere arts zwijgt is niemand aansprakelijk. Zo beschermen artsen elkaar. 

Als patient ben je bijna machteloos. Het enige wat je kunt en moet  doen is proberen zoveel mogelijk betrouwbare schriftelijke informatie te verzamelen omtrent een voorgesteld medisch onderzoek of behandeling. Blijf alert permanent alert en informeer jezelf.
Het is beslist onverstandig om af te gaan op mondelinge informatie van één arts, ook al ken je deze zogenaamd goed. Op internet is nergens informatie te vinden over de kwaliteit en prestaties van individuele artsen. Wel kun je informatie vinden over de kwaliteit van bv een magnetron of een wasmachine……

Zoek op internet naar betrouwbare medische informatie en vraag schriftelijke informatie op bij deskundigen. Vraag aan vrienden en familieleden of zij goede artsen kennen waarnaar zij zelf of hun familieleden zouden gaan in geval van ernstige ziekte.
Vraag schriftelijk je dossier op en voer geen telefoongesprekken.
Blijf kalm en houd vol. Ga desnoods naar artsen in het buitenland, bv Belgie of Duitsland. Dan heb je meer kans dat je daadwerkelijk na de medische fout goede medische informatie en hulp krijgt.
Vraag altijd bij elk onderzoek en behandeling een kopie van de aanvraag, de resultaten en de aantekeningen in je dossier.
Helaas blijken artsen hun medische fouten nauwelijks te registreren, te onderzoeken of aan preventie te doen. Dit blijkt uit diverse onderzoeken uit de afgelopen 20 jaar, zowel nationaal als internationaal. Dit betekent ook dat artsen nauwelijks leren van hun fouten en dat veel medische fouten herhalingsfouten zijn.
Toch zijn er lichtpuntjes. In Nederland is in 2009 DiCA opgericht, ter registratie en onderzoek van de kwaliteit van zorg  met vergelijkingen en analyses. Hierbij werken artsen, sinds 2013 patiënten en zorgverzekeraars samen. Helaas moet geconstateerd worden dat artsen tot nu toe afzien van structurele samenwerking met slachtoffers van medische fouten.
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis december 2020 heeft laten weten dat zij aan hun zorgverzekerden een zgn zorgrapport ter beschikking stellen. Met een zorgrapport krijgen verzekerden bijvoorbeeld inzicht in waar de meeste operaties voor die aandoeningen worden gedaan en wat de beroepsgroep het minimale aantal vindt. Ook staat er in welke mate en bij welke zorgverlener er complicaties optreden na een behandeling.
Dit is beslist een positieve ontwikkeling.
Sophie Hankes, die zelf rolstoelafhankelijk werd door een ernstige neurochirurgische fout (2000) richtte de stichting SIN-NL op: Slachtoffers Iatrogene (door artsen veroorzaakt) Nalatigheid-Nederland. Het doel is het verbeteren van patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg oa door informatieverschaffing en het voorkomen van vermijdbaar leed door medische fouten of door weigering van adequate informatie en medische hulp na de medische fout.
De nood bij slachtoffers van medische fouten is onnodig hoog. Hulp en onderzoek is geboden.
SIN-NL roept artsen op tot: vertel en herstel alsmede registreer en leer. Neem uw verantwoordelijkheid.