VUMC verzet tegen WOB verzoek Argos inz. VUMC artsenconflict en longarts Paul

http://www.skipr.nl/actueel/id20886-vumc-in-verweer-tegen-wob-verzoek.html

23 december 2014 door: Skipr Redactie
VUmc in verweer tegen Wob-verzoek

VUmc heeft de rechtbank in Amsterdam gevraagd een stokje te steken voor openbaarmaking van enkele documenten in het kader van een Wob-verzoek door onderzoeksprogramma Argos. Volgens VUmc zijn enkele artsen en verpleegkundigen en artsen van VUmc herkenbaar in de betreffende documenten.

Daarmee wordt de persoonlijke levenssfeer van de betreffende medewerkers geschaad, vindt VUmc. De bezwaren zijn niet gericht op geheimhouding van wat er destijds is gebeurd, stelt VUmc, maar zijn gericht op de bescherming van individuele medewerkers die in de documenten herkenbaar zijn. Met het pleidooi voor de rechtbank in Amsterdam wil VUmc zeker stellen dat medewerkers binnen het ziekenhuis vrijelijk en veilig eventuele incidenten kunnen blijven melden. VUmc wil die veiligheid kunnen garanderen, zodat de bereidheid om incidenten te melden blijft bestaan.

Aanleiding voor het kort geding is een besluit van de minister van VWS van 5 november 2014 om enkele documenten openbaar te maken waarin bepaalde. De documenten zijn opgevraagd door radioprogramma Argos onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ze bevatten onder meer correspondentie tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en VUmc over gebeurtenissen die zich enkele jaren geleden in het ziekenhuis hebben voorgedaan. Volgens een woordvoerder dateren deze gebeurtenissen van voor 2010 en staan ze los van de problemen op de intensive care in 2011 en de longafdeling in 2013. De uitspraak wordt voor 31 december 2014 verwacht.
– See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id20886-vumc-in-verweer-tegen-wob-verzoek.html#sthash.pZilLiu2.dpuf