VUMC nieuwe leden Raad van Bestuur : F. Plukker voorzitter en F. Corstens

28 augustus 2012 bron: www.skipr.nl
Fred Plukker nieuwe bestuursvoorzitter VUmc, zie ook bericht hieronder*
Fred Plukker is door de raad van toezicht van het VUmc aangesteld als nieuwe voorzitter raad van bestuur van het VUmc. Frans Corstens wordt lid van de raad van bestuur met als portefeuille zorg. Wim Stalman blijft zijn huidige functie als vice-voorzitter en decaan vervullen. Met de benoemingen van Plukker en Corstens is de raad van bestuur weer compleet.
Plukker en Corstens volgen Elmer Mulder en Wouter van Ewijk op die vrijdag 24 augustus 2012 opstapten als gevolg van de spanningen tussen medisch specialisten bij het VUmc. De spanningen kwamen 21 augustus 2012 naar buiten toen de Inspectie voor de Gezondheidszorg het ziekenhuis onder verscherpt toezicht plaatste.
Interimbestuurder
Plukker is klinisch psycholoog en heeft een lange staat van dienst als interim ziekenhuisbestuurder, onder andere bij het Deventer Ziekenhuis, St. Maartenskliniek te Nijmegen en Westfriesgasthuis te Hoorn.
Corstens was aanvankelijk internist, daarna van 1985 tot 2008 medisch specialist nucleaire geneeskunde in het UMC St. Radboud te Nijmegen. Van 2008 tot 2012 was hij vice-voorzitter van de raad van bestuur en decaan van de medische faculteit van het UMC St. Radboud.
Patiëntenvertrouwen
De Raad van Toezicht heeft aan de nieuwe raad van bestuur de opdracht gegeven om op korte termijn het patiëntenvertrouwen volledig te herstellen, de focus op zorg en behandeling waar nodig te intensiveren en de spanningen tussen enkele specialisten daadkrachtig aan te pakken en op te lossen. Plukker: “Ik wil me met mijn nieuwe collega’s van de raad van bestuur uit eigen waarneming zo snel mogelijk een beeld vormen van de situatie. Ons doel is aan de patiënten, de direct betrokken partijen en alle medewerkers te laten zien dat VUmc de professionele omgeving biedt die zij van oudsher kennen.”
*
6 oktober 200g www.gezondheidsraad.nl
Interim leiding Westfriesgasthuis
De Raad van Toezicht van het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft vandaag de heer F.R. Plukker aangesteld als interim-voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij vervangt de heer P.A.W. Edgar, die in goed overleg zijn functie heeft neergelegd in verband met verschil van inzicht met de Raad van Toezicht over de invulling van het voorzitterschap.
De heer Plukker heeft zeer ruime ervaring als bestuurder binnen vele geledingen van de gezondheidszorg. De laatste jaren heeft hij bij verschillende ziekenhuizen als interim-manager de functie voorzitter Raad van Bestuur bekleed.
De heer H. Snoekc, voorzitter van de Raad van Toezicht, over het besluit: “Hoewel de schijn tegen ons is, willen wij nadrukkelijk aangeven dat dit besluit los staat van de gebeurtenissen op de afdeling verloskunde. Daar is de afgelopen periode door de Raad van Bestuur al een aantal maatregelen genomen. Op basis van de uitkomsten van het nog te publiceren rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zullen zonodig verdere maatregelen volgen.”
De Raad van Toezicht heeft vertrouwen dat met de komst van de heer Plukker, in samenwerking met de heer H.A. Keuzenkamp, lid Raad van Bestuur, de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft. De Ondernemingsraad, het bestuur Medische Staf, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Advies Raad en het Managementteam ondersteunen het besluit.