Vriendjespolitiek: arts-bestuursleden MST vrijuit bij tuchtcollege Zwolle inz. falend neuroloog Jansen Steur

Commentaar SIN-NL
Het betreft een aanklacht tegen de artsen Kingma en Zijlstra en bestuurder Ramaker.
Uitsluitend oud-verpleegkundige Ruud Ramaker heeft een berisping gekregen, wij hoeven met hem geen medelijden te hebben gezien zijn riante financiële positie* en **, na twee vertrekregelingen .
Wij voorspelden de gang van zaken al toen de zaak voorkwam bij het medisch tuchtcollege te Zwolle 12 nov. 2013: http://www.sin-nl.org/nieuws/vandaag-tuchtzaak-tegen-h-kingma-t-zijlstra-en-r-ramaker-mst-ivm-doofpot-jansen-steur/
Het medisch tuchtcollege heeft opvallend snel een besluit genomen. Normaal gesproken duurt een tuchtprocedure minimaal een jaar en soms meerdere jaren…..Voorzitter is jurist Mr Alex Smit rechter bij de rechtbank Overijssel.
Ieder weldenkend mens weet dat de bestuurders van het MST tijdig de Inspectie Gezondheidszorg hadden moeten waarschuwen over het disfunctioneren van falend neuroloog Jansen Steur.
Alleen de arts en juristen vriendjes van falende artsen bij het tuchtcollege Zwolle begrijpen dit niet om hun falende arts-bestuurders van het MST de hand boven het hoofd te houden.
Zo werkt het in de medische wereld. Patienten: wees gewaarschuwd!
Overigens werkt Yme Drost zelf ook nauw samen met de medische sector en heeft hij dus willens en wetens deze uitspraak uitgelokt, waardoor de gang naar de civiele en strafrechter voor de slachtoffers vrijwel zinloos is.

Zie ook svp persbericht medisch tuchtcollege Zwolle*** hieronder

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=179969

vrijdag 10 januari 2014 | 12:53 Laatst bijgewerkt: 10-1-2014 | 13:18

De ex-bestuurders van het MST in Enschede valt niets te verwijten als het gaat om de fouten die ex-neuroloog Jansen Steur maakte in zijn tijd bij het ziekenhuis. Die uitspraak deed het medisch tuchtcollege in Zwolle. Wel heeft oud-bestuurder Ramaker een berisping gekregen, omdat hij de Inspectie Gezondheidszorg destijds niet goed geïnformeerd heeft.

Eerder bepaalde het tuchtcollege dat Jansen Steur nooit meer als arts aan de slag mag. De oud-bestuurders die aan het bewind stonden toen Jansen Steur werkzaam was bij het MST, Ruud Ramaker, Tom Zijlstra en Herre Kingma, moesten zich daarom bij het medisch tuchtcollege verantwoorden.

De bestuurders werd verweten dat zij de dokter ongeremd jarenlang z’n gang hebben laten gaan met z’n foutieve diagnoses. Patiënten dienden daarover een klacht in, letselschade-specialist Yme Drost daagde de ex-bestuurders voor het tuchtcollege. Volgens hem was het leed van zijn cliënten veel kleiner geweest, als de ex-bestuurders eerder hadden ingegrepen.
*

http://www.zorgvisie.nl/Home/Nieuws/2009/7/GGZ-Friesland-betaalt-tonnen-voor-interim-bestuurder-ZVS005996W/13 jul 2009

GGZ Friesland betaalt tonnen voor interim-bestuurder
De vergoeding voor interim-bestuursvoorzitter Ruud Ramaker heeft GGZ Friesland veel geld gekost. Uit de jaarrekening blijkt dat Ramakers voor vier maanden 189.656 euro heeft gevangen.

In vakblad Psy zegt de voorzitter van de raad van toezicht het bedrag voor Ramaker inderdaad te hoog te vinden. Zij zegt dat de organisatie geen andere keus had vanwege de desastreuze financiële situatie en de bestuurscrisis. “We moesten in een week iemand vinden. We hebben door twee bureaus een offerte laten maken, en het bureau dat we gekozen hebben was nog de meest redelijke qua prijs.”

Ontslagvergoeding
Uit de jaarrekening van GGZ Friesland komen nog meer hoge bestuurskosten naar voren. Zo blijkt de voormalige bestuursvoorzitter Max Becherer die eind augustus terugtrad, de instelling vorig jaar 372.275 euro heeft gekost. Aan bruto-salaris ontving hij 177.406 euro en daarbovenop 186.000 euro ontslagvergoeding. Volgens toezichthouder Jager was dat alleszins redelijk. “Contractueel had Becherer recht op zes maanden opzegtermijn. Ook zijn ontslagvergoeding is conform de toen geldende NVZD/NVTZ-regeling. Ook met de nieuwe beloningscode voor bestuurders in de zorg is deze ontslagvergoeding te verdedigen. Daarin staat namelijk dat de ontslagvergoeding van een bestuurder maximaal één jaarsalaris mag bedragen.

Salariscode
De betaling voor de interim-bestuurder Ramaker is volgens de nieuwe salariscode wel te hoog. “Niet voor niets is er een discussie over de salariëring van bestuurders in de zorg gaande”, stelt Jager in Psy. “Je moet dat gezamenlijk regelen, zoals nu ook gebeurd is. Maar toen was dat blijkbaar de prijs die voor interims gebruikelijk was.” (Zorgvisie – Wouter van den Elsen)
**

http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/13731/ramaker-vertrekt-mogelijk.htm

Ramaker vertrekt mogelijk

Publicatie

Nr. 19 – 11 mei 2005

Jaargang

2005

Rubriek

Personalia

Pagina’s

793

Ruud Ramaker, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Medisch Spectrum Twente, spreekt met de Raad van Commissarissen over zijn eventuele terugtreden.
Het ziekenhuis laat weten dat de medische staf onvoldoende vertrouwen heeft in de bestuursvoorzitter. Volgens de Twentsche Courant Tubantia is onenigheid over een reorganisatieplan daarvan de oorzaak.
Waarschijnlijk moet een mogelijk vertrek van Ramaker duur worden betaald. De bestuursvoorzitter is met een geschat bruto jaarsalaris van 305.000 euro een van de best betaalde ziekenhuisbestuurders.  << MM
***

 

PERSBERICHT Vrijdag 10 januari 2014

Tuchtcollege berispt voormalig bestuursvoorzitter ziekenhuis in zaak van Twentse ex-neuroloog

ZWOLLE – Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle berispt de verpleegkundige die tussen 2003 en 2005 bestuursvoorzitter was van het ziekenhuis waar de Twentse ex-neuroloog werkte. Het tuchtcollege oordeelt dat het er alles van weg heeft dat de oud-voorzitter de kwestie van de ex-neuroloog binnenskamers heeft willen houden. De klachten tegen een ander bestuurslid en een latere bestuursvoorzitter zijn afgewezen. Het tuchtcollege kon niet vaststellen of zij voldoende op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de omvang van de gevolgen van het disfunctioneren van de ex-neuroloog.

Omdat deze bestuurders respectievelijk als verpleegkundige en als artsen in het BIG-register stonden geregistreerd ten tijde van het te beoordelen handelen en dit handelen voldoende weerslag had op de individuele gezondheidszorg, kan dat door het tuchtcollege worden getoetst.

Voorzitter tijdens gedwongen vertrek neuroloog

Tijdens het gedwongen vertrek van de neuroloog eind 2003 was de verpleegkundige de voorzitter van de raad van bestuur. Een inspecteur voor de gezondheidszorg belde hem na een tip van een journalist over het ontslag van de ex-neuroloog wegens verslaving. Hij liet de inspecteur in het telefoongesprek weten ‘dat er geen sprake was van onverantwoorde zorg’. De oud-voorzitter heeft niet meegewerkt aan eerdere onderzoeken en nooit gereageerd op de bij het tuchtcollege ingediende klachten.

Omdat deze oud-voorzitter als verpleegkundige in het BIG-register staat geregistreerd en het andere voormalige bestuurslid en latere oud-voorzitter als arts, kan hun handelen door het tuchtcollege worden getoetst.

Klacht tegen ander bestuurslid ongegrond

De klacht tegen een arts die in 2003 ook lid was van de raad van bestuur, is afgewezen. Eventuele twijfels over de door de neuroloog geleverde zorg kwamen sinds jaren niet meer buiten de vakgroep en bereikten de raad van bestuur niet meer. Ook toen de verslaving van de ex-neuroloog aan het licht kwam, was over de omvang van misdiagnoses onvoldoende bekend bij het bestuur. Een vertrekregeling, zoals is getroffen met de ex-neuroloog, was destijds zeer gebruikelijk. Korte tijd later is het bestuurslid zelf gedwongen om te vertrekken en bleef alleen de voorzitter over.

Klacht tegen latere bestuursvoorzitter eveneens ongegrond

Het college heeft niet kunnen vaststellen dat de arts die van 2006 tot het voorjaar van 2013 bestuursvoorzitter was, zodanig op de hoogte was of had moeten zijn van de gevolgen van het disfunctioneren van de ex-neuroloog voor zijn patiënten dat hij eerder dan begin 2009 grootschalige actie had moeten ondernemen. Toen gaf hij zelf opdracht om de eventuele gevolgen voor de patiënten van het onjuiste medische handelen van de verslaafde ex-neuroloog in kaart te brengen. De tegen hem ingediende klacht is eveneens afgewezen.

Behandeling klacht tegen inspecteurs voor de gezondheidszorg
De klachten van de vijf ex-patiënten van de voormalig neuroloog tegen drie inspecteurs voor de gezondheidszorg worden behandeld op de zitting van vrijdag 18 april 2014 om 10.00 uur
Noot voor de redactie:
Voor de volledige uitspraken kijkt u op de website, www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl. Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het secretariaat van het tuchtcollege via 088 – 36 11039.