Vragenlijsten aan patienten over uitkomsten van zorg nog niet optimaal

Digitale uitvraag patiënten heeft nog flinke weg te gaan

Het digitaal uitvragen van patiënten over wat ziekenhuiszorg hen heeft opgeleverd, heeft nog een aantal flinke stappen te gaan. Als je uitkomsten met elkaar wilt kunnen vergelijken is het wenselijk dat ziekenhuizen uiteindelijk een databank met dezelfde compacte vragensets gaan gebruiken in plaats van elk hun eigen vragenlijsten. “Daar zitten we tegenaan, maar er zijn nog beren op de weg”, meent Linda Mook.

Mook is projectleider bij Erasmus MC voor het verbeteren van de digitale uitvraag van patiënten. Digitale uitvraag van patiëntervaringen voorafgaand aan het bezoek van de poli is belangrijk, legde zij uit op het NFU e-Health congres, omdat het spreekuur dan sneller gaat over de waarde van de zorg voor de patiënt. Wat had baat en wat niet?

Databank versus maatwerk

Op de weg naar waardegedreven zorg zijn meer vragenlijsten te verwachten voor patiënten. Mooks onderzoek beoogt bloot te leggen hoe je zo betrouwbaar mogelijk kan uitvragen, met veel kortere vragenlijsten. Bijvoorbeeld met 4 vragen in plaats van 20. Maar welke vraag brengt het relevante antwoord?

Wenselijk, maar ingewikkelder nog is het om landelijk vergelijkbare gegevens zo te verzamelen dat ze op de juiste manier worden gebruikt. Als verzekeraars ziekenhuizen willen scoren op hoe goed ze zijn en ze erop gaan afrekenen, moet het invoeren van PROM’s ‘patient-reported outcome measure) in kwaliteitsregistraties niet over een nacht ijs.

Want wanneer is behandeling een succes? Hoe tevreden is een vrouw 5 jaar na een borstkankerbehandeling? Dat is een individuele vraag. Wanneer moet je overgaan tot een behandeling? Dat blijft maatwerk.

 SKIPR sprak op 12 december 2018 met de geïnterviewde op de slotmanifstatie van het NFU programma e-Health