Voorzitter RvB Tergooizkhuis RJ Roorda is kinderarts, mailde Argos, zweeg naar IGZ

Uit onderstaand overzicht bijkt dat Ruurd Jan Roorda kinderarts-specialist longgeneeskunde is.
Hij weet als geen ander hoezeer zijn collega longarts gefaald heeft door niet naar zijn patient Rogier Mooij toe te gaan, en niet het ECG door een medisch specialist te laten bekijken.
Het is zeer ernstig dat juist Roorda de mail naar Argos gestuurd heeft om de uitzending op maart 2016 niet door te laten gaan.
Ook nam Roorda als voorzitter van de Raad van Bestuur het besluit om deze verschrikkelijke vermijdbare dood van de 21 jarige Rogier NIET te melden aan de Inspectie Gezondheidszorg.
Ontslag van deze volstrekt niet-integere bestuurder is geboden.

LinkedIn-startpagina

Ruurd Jan Roorda

Voorzitter Raad van Bestuur at Tergooi

Hilversum, Provincie Noord-Holland, Netherlands
Gezondheidszorg

Huidig
Certe,
NVZD Vereniging van Bestuurders in de Zorg,
De Vogellanden, Centrum voor Revalidatie te Zwolle
Vorig
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen,
Medische Regiogroep Medrie B.V.,
Stichting Zorgverwijzing
Opleiding
Erasmus Centrum Voor Zorgbestuur, Rotterdam
500+ connecties

Certe

Lid Raad van Toezicht

Certe

december 2015 – heden (5 maanden)
Accreditatie Zorgbestuurder

NVZD Vereniging van Bestuurders in de Zorg

oktober 2015 – heden (7 maanden)
De Vogellanden, Centrum voor Revalidatie te Zwolle

Lid Raad van Toezicht

De Vogellanden, Centrum voor Revalidatie te Zwolle

december 2013 – heden (2 jaar 5 maanden)
Lid Bestuur

College Perinatale Zorg

juni 2011 – heden (4 jaar 11 maanden)
Vice voorzitter Raad van Toezicht

Bureau Jeugdzorg Noord Brabant

april 2008 – heden (8 jaar 1 maand)
Lid Bestuur

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

december 2008 – december 2014 (6 jaar 1 maand)
Lid Raad van Commissarissen

Medische Regiogroep Medrie B.V.

maart 2011 – maart 2014 (3 jaar 1 maand)
Lid Raad van Commissarissen

Stichting Zorgverwijzing

januari 2007 – maart 2012 (5 jaar 3 maanden)
statutair directeur

Sportmedisch gezondheidscentrum TopSupport

maart 2009 – februari 2012 (3 jaar)
Lid Bestuur

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

januari 2009 – februari 2012 (3 jaar 2 maanden)
Voorzitter Raad van Bestuur

Sint Anna Zorggroep

januari 2006 – februari 2012 (6 jaar 2 maanden)
Voorzitter Raad van Bestuur

St Anna Zorggroep

januari 2006 – februari 2012 (6 jaar 2 maanden)
Lid Raad van Toezicht

Stichting Dienstenstructuur Huisartsen IJssel-Vecht

maart 2007 – maart 2011 (4 jaar 1 maand)
Pediatrician. Pediatric Pulmonologist

isala klinieken

1991 – 2005 (14 jaar)