Voorstellen SIN-NL op jaarvergadering Vereniging Gezondheidsrecht april 2016

Met uiterste inspanning in verband met haar slechte gezondheid heeft Mw Mr Sophie Hankes het laatste halfuur van de Jaarvergadering van de Vereniging Gezondheidsrecht op 15 april 2016 bijgewoond.
Doel was het laten horen van de stem van de slachtoffers/nabestaanden van medische fouten.
Dit is gelukt.


Sophie Hankes heeft  als voorzitter van de stichting SIN -NL omdat de vergadering gewijd was aan functioneren en disfunctioneren van zorgprofessionals de volgende twee voorstellen ingebracht.

De focus van SIN-NL ligt op preventie van medische fouten en van vermijdbaar leed bij patiënten.
1.Derhalve stelt SIN-NL voor om  artsen , verpleegkundigen ed in navolging van gang van zaken bij piloten  te onderwerpen aan halfjaarlijkse onderzoek naar fysieke en mentale gezondheid, mn gewetensfunctie en bij het constateren van gebreken te onderwerpen aan behandeling en/of sancties [met dank aan R.S]
2. bestraf artsen die medische fouten en gevolgen verbaal en in medische dossiers, verzwijgen aan slachtoffers of nabestaanden en de IGZ -conform de wettelijke kaders en verscheur de zwijgcontracten.

Voorzitter Mr. Sijmons vond het interessante voorstellen en vroeg Mw Mr de Die, bestuurslid van de VGR, om commentaar. Zij vroeg zich af of artsen bereid zouden zijn om een jaarlijkse keuring te ondergaan.
Sophie Hankes liet weten dat er geen sprake was van vrijwilligheid en dat er bij weigering ontslag als sanctie zou moeten dienen.
Ook noemde zij neuroloog Kuks van het UMCG als voorbeeld van een arts met falende gewetensfunctie.
Frappant: enkele dagen later publiceerde de artsenorganisatie KNMG een voorstel tot betere begeleiding van aan drank, of medicijnen verslaafde artsen. NB 1 op de 10 artsen blijkt verslaafd.

Overigens drong Sophie Hankes in een kort persoonlijk gesprek met Sijmons aan op verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten.
Sijmons zei echter dat Nederland een van de landen met  beste gezondheidszorg was, dat hij als advocaat voornamelijk ziekenhuizen bijstond,  en dat het systeem in Nederland prima werkte.
Dit betekende dat Sijmons ook van mening was dat we de aantallen slachtoffers en hun schandalige moesten accepteren.
Schokkend. Deze advocaat is voorzitter van de Vereniging Gezondheidsrecht……
Uiteraard was hij doof voor ieder weerwoord.