Volledige transparantie prestaties ziekenhuizen en artsen verbetert zorg in Engeland en NL

29 november 2013 door: Ingrid Grutters
‘Volledige transparantie verbetert zorg in Engeland’

Volledig inzicht door burgers in de prestaties van ziekenhuizen en individuele artsen op het gebied van hartzorg heeft in Engeland de afgelopen tien jaar de zorg veranderd en verbeterd. Dat stelt Ben Bridgewater, professor en cardioloog aan de University Hospital of South Manchester. Tijdens het Symposium Meetbaar Beter woensdag 27 november deed hij uit de doeken wat volledige transparantie betekent voor ziekenhuizen, artsen, patiënten, de manier van zorg verlenen en welke effecten het op de kwaliteit van zorg heeft.

Een volledig inzicht in prestaties op het gebied van hartzorg maakt de Engelse zorg beter, zegt Bridgewater. Zo monitoren artsen en ziekenhuizen continu de kwaliteitsinformatie. De openbaarheid zorgt ervoor dat artsen en bestuurders onmiddellijk actie ondernemen wanneer zij iets afwijkends waarnemen. Zij gaan na wat de reden van de afwijking is. Vaak is er een logische verklaring, soms is er echt iets aan de hand. Calamiteiten hebben op deze manier weinig kans tot iets groots uit te groeien, stelt Bridgewater. En het belangrijkste: het geeft patiënten vertrouwen.

Openbare database
In Engeland zijn alle prestatie-indicatoren en behandelingsresultaten openbaar. De database is via een website voor iedereen in te zien. Deze is zo ingericht dat burgers op een makkelijke manier de informatie vinden die ze zoeken, en dat deze op een begrijpelijke manier wordt weergegeven. Het geeft patiënten bijvoorbeeld inzicht in eventuele extra risicofactoren en hoeveel dit de kans op succes beïnvloed. Zo kan diabetes het resultaat in sommige gevallen iets beïnvloeden. Met deze kennis kunnen klinische afwegingen beter worden gemaakt en besproken met de patiënt. Daarmee kunnen arts en patiënt samen tot een besluit komen waar beide achterstaan.

Individuele prestaties
Waar in Nederland artsen en bestuurders huiverig voor zijn, is de individuele herleidbaarheid. Dat gold lang voor bijvoorbeeld de openbaarmaking van sterftecijfers. Zo maakte de NVT woensdag sterftecijfers bekend die voor het eerst herleidbaar zijn tot het betreffende hartcentrum. Individuele prestaties van artsen publiceren is in Nederland nog een brug te ver. In het volledig openbare systeem in Engeland staat precies welke behandelingen artsen uitvoeren en met welke resultaten. “Wanneer ik een patiënt voor het eerst zie, kent deze mij vaak al. Hij heeft over mij gelezen, kent me van de foto en kent mijn prestaties. Het komt voor dat een patiënt tegen mij zegt dat hij een ander wil”, zegt Bridgewater. “Dat is goed. De patiënt neemt daarmee namelijk zelf de leiding. Hij neemt verantwoordelijkheid voor zijn kwaal en kiest bewust voor een arts met wie hij de samenwerking aangaat.” Dit voorbeeld schetst de patiënt empowerment en de zelfregie die ook in Nederland steeds meer zijn weg vinden.

Daarnaast beoordelen cliënten hun artsen in Engeland onder meer op hun individuele vaardigheden. Artsen kunnen zien hoe zij scoren ten opzichte van de gemiddelde beoordeling. Zo scoort Brigdewater bijvoorbeeld iets lager dan gemiddeld op emotionele betrokkenheid. “Dat leidt ertoe dat ik er onmiddellijk extra op let om te informeren hoe de patiënt zich voelt”, zegt Bridgewater. Hiermee schetst hij de directe invloed van de feedback.

Meten van prestaties van cardiologen maakt zorg door individuele arts beter.
27 november 2013 door: Ingrid Grutters
bron: http://www.skipr.nl/actueel/id16631-groeiend-meetbaar-beter-werpt-vruchten-af.html#sthash.rhAOrdQw.dpuf

Groeiend Meetbaar Beter werpt vruchten af.
De aanpak van het programma Meetbaar Beter zorgt tot op het niveau van de individuele arts voor aantoonbaar betere zorg. Dat concluderen de acht hartcentra die deelnemen aan het programma. Zij maakten woensdag 27 november tijdens het Symposium Meetbaar Beter in Apeldoorn hun behandelingsresultaten openbaar.
Meetbare resultaten die geboekt zijn, zijn ondermeer het terugdringen van het aantal nabloedingen en diepe wondinfecties, zegt Edgar Daeter, cardiothoracaal chirurg in het hartcentrum van het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. Dat bevestigt ook Victor Umans, cardioloog in het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). “Alleen al de aandacht voor de indicatoren is bewustwording en dat leidt tot verbetering”, zegt Daeter. Het doel is om ervan te leren en verbeterstappen te zetten.
Om de zorg daadwerkelijk te verbeteren heeft het hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis in het kader van Meetbaar Beter -naast een sterfte-analyse van het ziekenhuis- ook een sterfte-analyse per first operator gemaakt op persoonlijk niveau. “Eén operator viel buiten de norm”, vat Jaqcues Koolen, cardioloog in het hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, de bevindingen samen. “Dat gaf te denken. Na een gesprek heeft deze persoon een poos rust genomen en is daarna weer aan het werk gegaan met extra monitoring op zijn functioneren.”
Het transparant maken van de uitkomsten heeft als doel om evidence based behandelresultaten te optimaliseren en de patiëntveiligheid te verbeteren. De methodiek van Meetbaar Beter maakt niet alleen de medische uitkomsten inzichtelijk, maar brengt ook de gezondheidswinst op langere termijn in kaart evenals de kwaliteit van leven na een ingreep. De hartcentra gebruiken de resultaten op de diverse indicatoren om zichzelf te spiegelen en te zien op welke punten zij de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.
Kwaliteitscyclus
Om de resultaten te borgen gaat in elk van de acht deelnemende hartcentra een interne projectleider en een outcome manager aan de slag met de verkregen inzichten. “De vervolgstap die nog gezet moet worden, is om de uitkomsten om te zetten naar een kwaliteitscyclus, een gezamenlijk in te richten verbetertraject”. Dat zegt cardioloog Lex van Herwerden, die spreekt vanuit zijn rol bij de dataregistratiecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT). De NVT is niet aangesloten bij Meetbaar Beter en heeft een eigen systeem om relevante data te meten, te delen en inzichtelijk te maken. Eveneens met als doel om de kwaliteit hoog te houden en te verbeteren waar mogelijk. De NVT publiceerde woensdag de sterftecijfers van de 16 hartchirurgische centra in Nederland. Van Herwerden zegt samenwerking met Meetbaar Beter in de toekomst niet uit te sluiten. Vooralsnog kijkt hij graag vanaf de zijlijn hoe het zich ontwikkelt en wil hij beide programma’s “parallel laten bestaan”. “Laat de beste zich maar bewijzen”, aldus Van Herwerden.
Betere zorg patiënt
Of ook de patiënt al aantoonbaar baat heeft bij Meetbaar Beter, is een vraag die zich nog niet laat beantwoorden. Dat zegt Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF. “Een winstpunt is dat je veel kunt leren; hoe zit het en waarom”, zegt Wind. “Echter, de informatie is nu nog niet begrijpelijk of vindbaar voor de patiënt.” Zij vindt dat er breder gekeken moet worden naar transparantie en dat er meer stappen nodig zijn.
Nieuwe deelnemende hartcentra
Het aantal hartcentra dat aan Meetbaar Beter deelneemt, breidt zich verder uit. “Medisch Spectrum Twente heeft toegezegd toe te treden en Medisch Centrum Leeuwarden heeft ook interesse kenbaar gemaakt”, zegt Dennis van Veghel, programmadirecteur van de Stichting Meetbaar Beter. De verbetermethode is in 2011 gestart door hartchirurgen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein, in samenwerking met The Decision Group. Inmiddels hebben ook de hartcentra van het Amphia Ziekenhuis, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Universitair Medisch Centrum Groningen, Isala in Zwolle en het UMC Utrecht zich aangesloten. Volgens Van Veghel zijn er nog gesprekken aanstaande met andere ziekenhuizen, maar hij vindt het nog te prematuur om namen te noemen.