Video Adrienne Cullen over UMCU en debat medische fouten in de Balie 29 okt 2018

Toelichting SIN-NL
Inderdaad geen erkenning en ook geen empathie voor slachtoffers van medische fouten.
Let wel: geen erkenning van de medische fout betekent: geen informatie noch mondeling noch schriftelijk in het medisch dossier, geen adequate vervolgdiagnostiek en geen herstelbehandeling, zelfs indien mogelijk!!!
Dit alles in in strijd met de ethische, professionele en wettelijke zorgplicht van de artsen,
Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en Wet Kwaliteit, klachten, geschillen zorg.
Maar dit werd NIET uitgesproken door geen van de aanwezige artsen.
De zwijgbarbarij werd niet doorbroken.
Alleen Mr Sophie Hankes, voorzitter van stichting SIN-NL wees oa op reeds bestaande protocollen wat te doen na de medische fout, op het onderzoek van Prof. J. van Dijk, criminoloog over de positie van slachtoffers van medische fouten (2009).
Prof Erwich UMCG erkende dat een arts verplicht is om een slachtoffer van een medische fout te informeren dat er sprake is van een medische fout, niet alleen zijn eigen fout, maar ook een fout van een collega. Snel voegde hij eraan toe dat de arts dit wel eerst met zijn (falende) collega moet overleggen.
Sophie Hankes vroeg om dit ook aan neuroloog Kuks UMCG door te geven.
Lees een uitgebreider commentaar hier.

Indringende avond over ervaring van slachtoffer van medische fouten. Geen erkenning, geen empathie. Een veel voorkomend fenomeen, waar inmiddels wel aandacht voor is. Conclusie: er zijn goede initiatieven in ziekenhuizen voor verbetering, maar er is nog een lange weg te gaan.

Kijk hier livestream terug Medische Missers, avond waarop medische zwijgcultuur moedig werd doorbroken: Met slachtoffer en bijdragen van o.a. Ineke Sybesma, @FondsSHhuisarts en huisarts Bart Meijman