Verruiming inzage medisch dossier bij verdenking covid (coronavirus)

Het gaat hierbij om uitwisseling van gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Ongeveer acht miljoen Nederlanders hebben hun huisarts toestemming gegeven om via het LSP de professionele samenvatting van hun huisartsdossier uit te wisselen met een waarnemend arts, zoals de huisarts op de huisartsenpost.

Corona opt-in

Vanwege de coronacrisis heeft het ministerie van VWS besloten een tijdelijke voorziening te treffen: de corona opt-in. Die houdt in dat de professionele samenvatting te raadplegen moet zijn door zorgverleners op de HAP of de SEH wanneer iemand zich meldt met mogelijke covid-19 klachten en daar toestemming voor geeft.

Dat betekent dat nu ook  geautoriseerde zorgverleners op de SEH huisartsgegevens mogen raadplegen bij de verdenking van een covid-19 besmetting. Door deze tijdelijke noodvoorziening zijn via het LSP de professionele samenvattingen van nog eens bijna zes miljoen patiënten van aangesloten huisartspraktijken te raadplegen.

Viewer SEH

Bijna alle huisartsenposten in Nederland maken gebruik van de mogelijkheid die de corona opt-in biedt, aldus LSP-ontwikkelaar VZVZ. Voor de SEH’s is een viewer beschikbaar die de behandelende zorgverleners daar in de gelegenheid stelt om bij verdenking van covid-19 medische gegevens te raadplegen.