Verplichte identificatiecode voor implantaten

Implantaten moeten worden voorzien van een uniforme identificatiecode. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag afgedwongen rond een wetsvoorstel dat artsen verplicht om gegevens over geplaatste implantaten op te nemen in hun patiëntendossiers en deze data ook door te geven aan het landelijk implantatenregister.

Sinds 2015 bestaat het landelijk implantatenregister, maar dat is beperkt gevuld met gegevens van cardiologen, gynaecologen, orthopeden en plastisch chirurgen. Het ministerie van VWS streeft naar een zo volledig mogelijk register, zodat patiënten zo snel mogelijk kunnen worden opgespeurd als er problemen zijn met bepaalde implantaten. Daarom worden genoemde opneem- en doorgeefplichten opgenomen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De Tweede Kamer stemde unaniem in met een wetswijziging die daartoe strekt.

Lees verder