Veel wachttijden ziekenhuiszorg boven maximale norm

Personeelstekort Patiënten moeten bij veel specialismen in poliklinieken vier of vijf weken wachten op hun eerste afspraak, langer dan de afgesproken norm.


Patiënten moeten bij veel specialismen in de polikliniek vier tot vijf weken wachten op een behandeling. Dat is langer dan de maximaal aanvaardbare wachttijd van vier weken, die zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor veel behandelingen hebben afgesproken. Mediquest heeft de cijfers van andere specialismen vrijdag nog niet paraat. Volgens
de laatst gepubliceerde cijfers moest bijna 30 procent van de patiënten in 2018 langer dan vier weken wachten op hun eerste afspraak, in 2015 gold dit voor ruim 19 procent.

De langere wachttijden worden vooral veroorzaakt door het personeelstekort in de zorg, dat de afgelopen jaren is opgelopen. In het derde kwartaal van 2019 waren er ruim 39.000 openstaande vacatures, volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit tekort loopt in 2022 naar verwachting op tot 80.000.

Ook de verschillende stakingen van vorig jaar kunnen „een klein effect” hebben gehad op de opgelopen wachttijden, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Daardoor moesten volgens de NVZ „duizenden en duizenden” afspraken in poliklinieken worden verplaatst. In november staakten verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers voor het eerst tijdens een landelijke staking van ziekenhuizen voor betere arbeidsvoorwaarden.
voor grafiek zie artikel op website nrc svp