Veel huisartsen werpen onwettige drempel op voor verkrijgen kopie van medisch dossier

Commentaar SIN-NL
Het is heel simpel. Conform  art 456  Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO hebben patienten recht op inzage en het ontvangen van een kopie van hun medisch dossier en hebben artsen de plicht om dit aan patienten te verstrekken.
Artsen ervaren goed geinformeerde patienten die beschikken over hun eigen medisch dossier vaak als een bedreiging, omdat patienten dan kunnen controleren of de registraties van de huisarts bv over de inhoud van consulten juist zijn. U begrijpt het al: vaak wijkt de geschreven versie af van het besprokene, hetgeen in strijd is met de plicht tot het bijhouden van een correct, volledig medisch dossier, zie art 454 WGBO
Overigens werpen niet alleen huisartsen deze drempels ook, ook medisch specialisten en ziekenhuizen maken zich hieraan schuldig.
Zie voor meer informatie over medische dossiers en de WGBO: www.medischedossiers.com

http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/2014/hoge-drempels-bij-opvragen-medisch-dossier/

Hoge drempels bij opvragen medisch dossier

14 februari 2014

Dertig van de vijftig huisartsen werpen drempels op als patiënten een kopie van hun medisch dossier opvragen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond voor de Gezondgids. Acht patiënten lukt het zelfs helemaal niet om hun dossier te krijgen. Het recht op inzage in en een kopie van het medisch dossier is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dat artsen drempels opwerpen bij het opvragen van een dossier is voor de Consumentenbond onacceptabel. Artsen horen juist aan te moedigen dat patiënten van hun rechten gebruikmaken en een actieve rol willen spelen bij het opbouwen van hun dossier.

Vijftien van de vijftig mysterypatiënten die aan het onderzoek meedoen, moeten eerst uitleggen waarom ze hun dossier eigenlijk willen hebben. Sommige artsen reageren ronduit achterdochtig, merken de patiënten: ‘Als ik ergens ontevreden over was, moest ik maar gewoon open kaart spelen.’ Om inzage in het dossier te krijgen, moeten zes patiënten eerst op een persoonlijk gesprek bij de huisarts komen. Vier artsen weigeren de patiënten een papieren kopie mee te geven. Ze mogen hun dossier alleen in de praktijk komen bekijken. Dit alles is niet zoals de WGBO de artsen opdraagt te handelen. Een patiënt moet bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid krijgen zijn medisch dossier thuis nog eens rustig na te lezen.

Online dossier

De Consumentenbond is voorstander van persoonlijke gezondheidsdossiers, waarbij iedere patiënt altijd online bij zijn eigen gegevens kan, zolang de privacy hierbij absoluut gegarandeerd is. Via een beveiligde verbinding kunnen patiënten dan hun volledig medisch dossier bekijken, online afspraken maken en herhaalrecepten aanvragen. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) liet de Consumentenbond weten niet inhoudelijk te kunnen reageren op de onderzoeksresultaten, omdat ze de individuele afwegingen van de huisartsen niet kent. ‘In zijn algemeenheid heeft een patiënt inderdaad recht op inzage in en een kopie van zijn medisch dossier’, aldus de LHV. Op de website van de Consumentenbond staan voorbeeldbrieven die consumenten helpen bij het aanvragen van inzicht in hun medisch dossier.

http://www.nu.nl/algemeen/3701872/eigen-medisch-dossier-inzien-moeilijk.html
14 febr. 2014

‘Eigen medisch dossier inzien te moeilijk’
Artsen maken het patiënten te moeilijk om hun eigen medische dossier in te zien of te krijgen. Sommige mensen lukt het zelfs helemaal niet om van de huisarts hun eigen ziektegeschiedenis te krijgen.
Dat zegt de Consumentenbond vrijdag, die onderzoek deed voor zijn Gezondheidsgids. Het recht op inzage in en een kopie van het eigen dossier is volgens de bond vastgelegd in de wet.
Volgens de organisatie voor consumenten ”werpen dertig van de vijftig huisartsen drempels op” als patiënten om een kopie van hun eigen dossier vragen. Dit is volgens de Consumentenbond ”onacceptabel”.
Voor het onderzoek zette de bond vijftig mysterypatiënten in. Van hen moesten er vijftien eerst uitleggen waarom ze hun medische gegevens wilden hebben.
”Sommige artsen reageerden ronduit achterdochtig”, aldus de Consumentenbond. Zes mysterypatiënten moesten van de dokter eerst een persoonlijk gesprek komen voeren.
Vier artsen gaven patiënten geen kopie mee, maar lieten hen het dossier in de praktijk inzien. Volgens de bond handelen deze artsen in strijd met de wet.

Kwetsbaar
In een reactie zegt de landelijke huisartsenvereniging dat steeds meer instanties aan patiënten vragen een kopie van hun medisch dossier te regelen, waarmee patiënten in een kwetsbare positie terecht kunnen komen.

”Als de huisarts twijfels heeft over de verstrekking van de gevraagde informatie, is het verstandig om dit met de patiënt te bespreken”, stelt de LHV. ”Daarbij mag het recht van de patiënt op inzage en een kopie uiteraard nooit uit het oog worden verloren.”

Volgens de LHV vragen artsen naar de reden van de aanvraag van de medische gegevens omdat ze integrale, verantwoorde zorg willen bieden.

In 2014 wordt de richtlijn gegevensverstrekking voor artsen geactualiseerd. Daarin zal volgens de LHV wederom aandacht worden besteed aan het geven van inzage in het medisch dossier.

Door: ANP