Variatie in zorg voor kankerpatiënten

De zorg voor kankerpatiënten in Nederland is goed, maar zal in de toekomst meer toegespitst worden op het individu. Hoe, dat onderzoeken de Universiteit Twente (vakgroep Health Technology & Services Research) en IKNL in de nieuwe leerstoel ’Uitkomstenonderzoek en kankerzorg op maat’.

 Er wordt onderzoek gedaan naar variatie in de kankerzorg, variatie in het toepassen van nieuwe en dure technologieën en de gevolgen hiervan voor bijvoorbeeld het verloop van de ziekte, de kwaliteit van leven en de overlevingskansen. Om uiteindelijk te komen tot kankerzorg op maat. Professor dr. Sabine Siesling spreekt op 24 september 2015 haar oratie uit.

Richtlijn

Variatie in de zorg is ongewenst als de richtlijn een heel duidelijk advies geeft. Maar richtlijnen zijn niet altijd op keiharde bewijzen gebaseerd, zegt Siesling. In dat geval kan variatie in behandeling leiden tot uitkomsten die nieuwe ‘evidence’ kunnen bieden. Dat kan de richtlijn verscherpen.

Kankerregistratie

Zorg op maat is dan mogelijk, maar die moet zoveel mogelijk onderbouwd zijn. Ook de wens van de patiënt, de toegankelijkheid of het ontbreken van een richtlijn en organisatorische factoren van het ziekenhuis zijn oorzaken van variatie.  Daarom is het zo belangrijk in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) alle individuele patiënten te volgen. Het gaat inmiddels al lang niet meer om gemiddelden maar om de uitkomsten voor het individu.

Shared decision making

Ontwikkelingen in de technologie gaan zo snel, dat specialisten ondersteund moeten worden in de keuzes om nieuwe diagnostiek en behandelmogelijkheden in te zetten. Wanneer zijn de – soms dure – methoden zinvol? De uiteindelijke keuze van behandeling maakt de specialist samen met de patiënt: shared decision making, rekening houdend met effecten en bijwerkingen.