Vandaag tuchtzaak tegen H.Kingma, T.Zijlstra en R.Ramaker MST ivm doofpot Jansen Steur

commentaar SIN-NL
Het gaat hier om zeer principiële zaken:
Deze bestuursleden van Medisch Spectrum Twente hebben  Jansen Steur jaren laten disfunctioneren en er mee ingestemd om Jansen Steur 250.000 euro zwijggeld te betalen en als vrij man en notoire kwakzalver zijns weegs te gaan. Kingma heeft tijdige en adequate hulp aan de slachtoffers van het disfunctioneren van Jansen Steur geweigerd.
Wat SIN-NL betreft is dit strafrechtelijk verwijtbaar handelen en is er sprake van opzet.
Het behandelen voor het medisch tuchtcollege geeft de medische sector vrije hand om deze collega’s de hand boven het hoofd te houden, zoals zij dat al jaren gewend zijn, ten koste van weerloze patienten.

http://www.tubantia.nl/dossier/jansen-steur/live-tuchtzaak-jansen-steur-1.4092117?ref=search_form

Tuchtzaak Jansen Steur 12 november 2013

Bij het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle dienen vandaag de klachten tegen drie oud-bestuurders van het MST, naar aanleiding van de affaire Jansen Steur. Het gaat om Tom Zijlstra, Ruud Ramaker en Herre Kingma. De eerste twee wordt verweten het disfunctioneren van Jansen Steur in de doofpot te hebben gestopt. Herre Kingma, dat hij zich veel te laat heeft bekommerd om het lot van de ex-patiënten van de arts. Met extra schade tot gevolg.

http://www.tubantia.nl/dossier/jansen-steur/live-tuchtzaak-jansen-steur-1.4092117?ref=search_form

In Zwolle begint straks om 13.30 uur de tuchtzaak tegen drie oud-bestuurders van het Medisch Spectrum Twente (MST), onder wie Herre Kingma. Hem wordt verweten dat hij, na zijn aantreden in het MST in 2006, veel te laat actie heeft ondernomen om alle slachtoffers van de disfunctioneren neuroloog Jansen Steur op te sporen en te helpen. Volgens Kingma raakte hij pas op de hoogte toen de affaire via de media aan het licht kwam, in 2009. Patiënten menen dat hij eerder kennis van de doofpot had, of het had moeten weten. De zaak tegen Kingma begint om 15.00 uur.
Om 13.30 komen de oud-bestuurders Tom Zijlstra en Ruud Ramaker aan bod. Zij zaten in de MST-leiding toen Jansen Steur daar werkte. Hen wordt verweten dat zij de zaak in de doofpot hebben gestopt.
Ondertussen is bij de rechtbank de derde dag van de strafzaak bezig tegen de ex-neuroloog Jansen Steur. Collega Frank Timmers doet daarvan verslag.