Vaak overbodige medicatie in laatste levensfase

Van alle Nederlanders die in 2017 overleden stierf drie kwart aan een aandoening die veelal gepaard gaat met een ziekbed en behoefte aan palliatieve zorg. Bijna de helft van hen kreeg in de laatste drie levensmaanden een herhaalrecept voor medicatie die voor hen “geen of twijfelachtige waarde had”, blijkt volgens het Nivel uit gegevens uit het Informatiesysteem Palliatieve Zorg, wat deze organisatie heeft opgezet met Expertisecentra Palliatieve Zorg en Integraal Kankercentrum Nederland.

Vooral 85-plussers

Medicijnen die geen of twijfelachtige waarde hebben aan het levenseinde kunnen de gezondheid van de patiënt niet betekenisvol verbeteren of zelfs schaden, stelt het Nivel. Deze herhaalmedicatie werd vooral gegeven aan 85-plussers. Bij herhaalrecepten gaat het vaak om cholesterolverlagers of geneesmiddelen tegen osteoporose, zoals vitamine D of calcium.

De huisarts schreef bij vijftien procent van de doelgroep van mensen met palliatieve zorg in de laatste drie levensmaanden voor het eerst een recept voor medicatie met geen of twijfelachtige waarde voor. Daarbij ging het vaak om mensen die zouden overlijden aan kanker of een chronische hartaandoening. Bij deze voor het eerst voorgeschreven medicatie ging het bijvoorbeeld om vitamine B12/foliumzuur en ijzerpreparaten.