Uniforme barcode maakt medicatie veiliger

Commentaar SIN-NL
Het toepassen van barcodes op medicatie werd in 2006 al gepropageerd door ziekenhuisapothekers omdat hiermee duizenden doden door medicatiefouten vermeden konden worden. Het HARM rapport laat de ernst van medicatiefouten zien, duizenden vermijdbare doden en vermijdbare dus onnodige ziekenhuisopnames van slachtoffers van medicatie-fouten. Waarom worden barcodes op medicatie niet per direct ingevoerd?
De zorgplicht van artsen en apothekers omvat ook het voorschrijven en toedienen van de juiste medicatie!

12 september 2013 door: Skipr Redactie bron: www.skipr.nl

Het aanbrengen van uniforme barcodes op de kleinste eenheden, bijvoorbeeld een pil of ampul, kan helpen het aantal medicatiefouten met ruim 40 terug te dringen. Dat heeft een internationale werkgroep van GS1 Healthcare vastgesteld.
Inmiddels hebben experts een wereldwijd toepasbare barcodestandaard ontwikkeld voor de kleinste eenheden van medicatie en medische hulpmiddelen. Met deze barcode kunnen producten op lagere verpakkingsniveaus, zoals onverpakte losse pillen, blisterverpakking, een individueel verpakte katheter, schroefjes en pinnen, geïdentificeerd worden.
Identificatie van geneesmiddelen, tot en met het moment van toediening, is van wezenlijk belang volgens de werkgroep. Frédérique Fremont van het Franse Robert Ballanger Hospital en co-voorzitter van de werkgroep noemt het essentieel dat ziekenhuizen en fabrikanten samenwerken om deze standaard te implementeren. Dr Roberto Frontini, president van de European Association of Hospital Pharmacists zegt: “Nu fabrikanten deze standaard kunnen implementeren, kan een belangrijk obstakel in ziekenhuizen worden overwonnen. Deze nieuwe standaard biedt grote beloftes voor de patiëntveiligheid. Door een geneesmiddel aan het bed van de patiënt te scannen voordat het wordt toegediend, kunnen in veel gevallen medicatiefouten worden voorkomen.”