UMCU fake transparantie medische fout Adrienne Cullen & oproep Wreesmann ontsla RvB/RvT

Vanmiddag vond een belangrijke lezing plaats in het UMCU.
Deze lezing werd gegeven door Adrienne Cullen, slachtoffer van een ernstige medische fout, en door Prof. dr. Huub van der Vaart, behandelend gynaecoloog en door Prof. dr A. Franx, medisch manager gynaecoloog. Moderator was dr J.J. M.  van Delden, verpleeghuisarts en ethicus. Tot slot sprak Prof. dr J. W. J.  Lammers, afdelingshoofd  Kwaliteit van Zorg & Patientveiligheid.
Direct aan het begin liet van Delden aan alle aanwezigen weten:
– journalisten met camera’s blijven 15 minuten en vertrekken daarna
– het UMCU wil niet dat er video-opnames op you tube komen en wil ook niet dat er foto s gemaakt worden, ook niet van het publiek.
Dit bracht Mr Sophie Hankes, voorzitter stichitng SIN-NL ertoe om direct hierna  een compliment uit te spreken aan het UMCU en Adrienne Cullen en een oproep te doen aan alle artsen en ziekenhuizen om slachtoffers van medische fouten eerlijke informatie en herstelbehandeling te geven.
Hierna volgde een lezing door alle drie direct betrokkenen, waarbij vooral opviel dat de artsen en het bestuur van het UMCU toegaven dat zij volledig gefaald hadden in het bieden van hulp en steun aan Adrienne.
Adrienne toonde veel begrip voor de twee artsen. Gelukkig krijgt zij goede medische hulp in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis.
Zij verwoordde echter heel duidelijk dat het onaanvaardbaar was dat er nog geen exact onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de fout en dat het een gemiste kans was om de videoregistratie van deze lezing te verbieden.
Met dr Wreesmann zie hieronder zijn wij van mening dat er sprake is van fake transparantie.
Éen van de vragenstellers was dr Volkert Wreesmann KNO arts, klokkenluider over het disfunctioneren van dr A. Pothen, waardoor minstens 2 patienten onnodig stierven.
Wreesmann is hierdoor nb ontslagen door het UMCU en moest uitwijken naar het buitenland waar hij nu als KNO arts werkzaam is.
Wreesmann zei het volgende :
1. het leiderschap van het UMCU is onveilig en incompetent, hij riep op dat de leden van de Raad van Bestuur RvB en de Raad van Toezicht RvtT van het UMCU zouden opstappen
2. Hij vroeg aan Mw Dr. R. van Diemen Inspecteur Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd :
wanneer de IGJ zou optreden,when is  enough enough, ontsla de RvB en de RvT
3. hij vroeg aan het personeel  van het UMCU waarom ze zwegen en waarom er nog geen revolutie had plaatsgevonden om te protesteren tegen het falende leiderschap.
Het was doodstil in de zaal, waar ongeveer 250 personen aanwezig waren, op applaus van Sophie Hankes na.
Niemand van het UMCU of van de IGJ reageerde.
Na afloop sprak ik met Wreesmann en hij zei heel duidelijk: het UMCU is een onveilig ziekenhuis.
Het korte praatje van Prof. Lammers over het beleid mbt medische fouten  was zakelijk en overtuigde nauwelijks. Hij vergat te melden dat slachtoffers naast informatie en een excuus ook herstelbehandeling-voorzover mogelijk willlen!
Aan het einde weigerde Adrienne Cullen de bloemen die van Delden haar namens het UMC aanbood: we are not friends, we are here for a very serious medical error. Last but not least bleek haar echtgenoot Peter niet aanwezig, uit woede over het beleid van het UMCU.
Leden van de Raad van Bestuur UMCU :

 • prof.dr. M.M.E. Schneider, voorzitter
  nevenfuncties
  Directeur Kon. Hollandsche Mij. der Wetenschappen start 2018
  Lid Raad van Advies Rechtbank Overijssel start 2015
  Lid raad van toezicht Stichting HIV monitoring start juni-16
 • prof. dr. F. Miedema, vicevoorzitter, decaan
 • drs. M.H. van Velthuizen-Lormans, lid
 • drs. J.E. Festen, secretaris

  Leden raad van toezicht

  Dhr. J.G. van der Werf

  Voorzitter

  Oud-bestuursvoorzitter AEGON Nederland N.V.

  (RvT UMC Utrecht: 3e termijn, einddatum 31-05-2018)

  Hoofdfunctie:

  Professioneel Bestuurder

  nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Commissarissen Ordina
  • Lid Raad van Commissarissen Blauwtrust Groep
  • Voorzitter Raad van Toezicht NOS
  • Lid Raad van Advies Sociale Verzekeringsbank, voorzitter Audit Committee SVB

   

  Mw. drs. C.E. Princen

  Vice-voorzitter

  Oud bestuurslid ABN AMRO N.V.

  (RvT UMC Utrecht: 1e termijn, eindatum 28-02-2018)

  Hoofdfunctie:

  Geen

  Nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen Flora Holland
  • Bestuurslid VUmc Alzheimercentrum
  • Lid Raad van Toezicht Filminstituut EYE
  • Voorzitter Monitoring Commissie Talent naar de Top
  • Bestuurslid IMD Foundation

  Dhr. dr. ir. P.C.J. Leijh

  Algemeen lid

  Oud bestuurslid Leids Universitair Medisch Centrum

  (RvT UMC Utrecht: 1e termijn, einddatum: 30-04-2018)

  Hoofdfunctie:

  Geen

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting TOPAZ
  • Lid Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector
  • Lid Raad van Toezicht CHDR
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Holland PTC
  • Voorzitter Stichting WKZ-fonds

  Dhr. L.A.M. van den Nieuwenhuijzen RA

  Algemeen lid

  Oud directeur Defensie Accountantdienst

  (RvT UMC Utrecht: 1e termijn, einddatum 01-07-2016) (voorgedragen voor herbenoeming)

  Hoofdfunctie:

  • Eigenaar Public Serving, Bestuur en Toezicht Publieke Sector, Bergen op Zoom
  • Onderzoeker Algemene Rekenkamer Rijk, Den Haag

  Nevenfuncties

  • Eigenaar Public Serving, Bestuur en Toezicht Publieke Sector, Bergen op Zoom
  • Onderzoeker Algemene Rekenkamer Rijk, Den Haag
  • Voorzitter Raad van Toezicht Bravis Ziekenhuis, Roosendaal
  • Member Stichting Loodslicht, Den Haag
  • Lid Signaleringsraad Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Amsterdam
  • Programmamanager Courses Publieke Sector NBA-Nyenrode, Breukelen

  Mevr. Prof. dr. M. de Visser

  Algemeen lid

  • Neuroloog en oud voorzitter van de Divisie Poliklinieken van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam.
  • Emeritus hoogleraar neuromusculaire ziekten aan de Universiteit van Amsterdam.

  (RvT UMC Utrecht: 1e termijn 01-07-2020)

   

  Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Zaans Medisch Centrum
  • Lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
  • Lid Raad van Advies Zorgverzekeraars Nederland
  • Lid Raad van Commissarissen Leyden Academy
  • Lid Raad van Commissarssen LifeLines

  Dhr. prof. dr. G. van der Wal

  Algemeen lid

  Oud inspecteur-generaal Inspectie voor de Gezondheidszorg

  (RvT UMC Utrecht: 1e termijn, einddatum 01-06-2017)

  Hoofdfunctie:

  • Toezichthouder, adviseur en commissievoorzitter

   

  Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Almere
  • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen MC Slotervaart
  • Voorzitter Raad van Advies Prinses Maxima Centrum en Shared Care UMC’s
  • Voorzitter KNMG-Commissie Arbeidsgerelateerde zorg
  • Voorzitter Nationaal Programma Palliatieve Zorg ZonMW
  • Voorzitter Stuurgroep ABS-artsen
  • Voorzitter Beleidscollege SCEN

  Dhr. drs. ir. A. Kregting MBA

  Algemeen lid

  (RvT UMC Utrecht: 1e termijn, einddatum 01-06-2017)

  Hoofdfunctie:

  • Chief Information Officer (CIO) bij AkzoNobel NV

  Nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen Ordina
  • Chief Information Officer (CIO)bij AkzoNobel NV
  • Lid EuroCIO
  • Lid Research Board
  • Lid CIO Platform Nederland