UMCG kiest Ate van der Zee als nieuwe bestuursvoorzitter uit eigen midden

UMCG kiest nieuwe bestuursvoorzitter uit eigen midden

Ate van der Zee wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG. De huidige vicevoorzitter volgt per 1 november 2019 Jos Aartsen op.

Aartsen maakte in februari bekend te zullen stoppen als bestuursvoorzitter, een rol die hij sinds 2012 vervulde nadat hij al vanaf 2008 in de raad van bestuur zat. Zijn opvolger Van der Zee trad in januari 2013 toe tot de raad van bestuur van het UMCG. In 2016 werd hij benoemd tot vicevoorzitter.

Veiligheid

Onder zijn impulsen heeft Kwaliteit en Patiëntveiligheid hoge prioriteit gekregen in het UMCG. Daarnaast houdt hij zich bezig met onder meer de Medische Vervolgopleidingen – waarbij hij zich hard maakt voor het voldoende opleiden van artsen voor de Noordelijke regio– en de transitie van zorg in de Noordelijke regio, meer specifiek tussen UMCG en Ommelander Ziekenhuis. De schaarste in de zorgberoepen en het aantrekkelijk houden van met name het verpleegkundig vak hebben zijn volle aandacht.

Van der Zee Ate van der Zee is sinds 1995 als gynaecoloog-oncoloog verbonden aan het UMCG, waar hij in 2000 werd benoemd tot hoogleraar Gynaecologische Oncologie. Tot december 2012 was hij hoofd van de afdeling Obstetrie en Gynaecologie en tevens hoofd van de sectie Gynaecologische Oncologie.

Leidende rol

De raad van toezicht is verheugd over zijn benoeming. Voorzitter Andrée van Es: “Van alle UMC’s wordt de komende jaren verwacht een leidende rol te spelen bij de inrichting en versterking van het zorglandschap in de eigen regio. Wij verwachten dat Ate van der Zee deze rol met verve zal gaan invullen.”

Van der Zee zelf spreekt van een “eervolle benoeming”. “Wat ik belangrijk vind voor ons werk in het UMCG is: heb compassie met de patiënt, streef naar excellentie, wees trots maar ook bescheiden en zoek verbinding met elkaar. Zo kunnen wij mooie dingen doen voor de zorg, onderzoek en opleiden in onze eigen regio en ver daar buiten.’’

ate-van-der-zee