UMC Utrecht onder verscherpt toezicht

Brief-IGZ- verscherpt-toezicht-UMCU-april 2016
UMC Utrecht onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het UMC Utrecht onder verscherpt toezicht gesteld voor de periode van een half jaar. Het bestuur van het UMCU heeft het vertrouwen van de Inspectie geschaad.

Geen herstel van vertrouwen
Aanleiding tot het verscherpen van het toezicht, is de commotie die is ontstaan toen de omstreden KNO-chirurg weer aan het werk ging. Het bestuur informeerde de Inspectie hier niet over, ondanks het feit dat het ziekenhuis al onder toezicht stond en er zeer regelmatig contact was tussen Inspectie en ziekenhuisbestuur. De Inspectie zegt hierover: ‘Deze handelwijze van de raad van bestuur heeft niet bijgedragen aan het herstel van vertrouwen in de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorgverlening binnen het UMC Utrecht.’

De raad van bestuur heeft het vertrouwen van de inspectie geschaad door de Inspectie ‘op een cruciaal moment niet mee te nemen in haar besluitvorming.’ Erger nog: het bestuur heeft iets anders gedaan dan ze aan de Inspectie had verteld.’

Excuses
De inspectie merkt verder op dat een aantal eerdere reacties van de raad van bestuur op bevindingen uit inspectie onderzoek als ‘onvoldoende adequaat zijn beoordeeld’. Voorafgaand aan de instelling van het verscherpt toezicht heeft een gesprek plaats gevonden tussen Inspectie en top van het UMCU. Daarin hebben raad van bestuur en raad van toezicht hun excuses aangeboden aan de Inspectie voor het achterhouden van informatie over de werkhervatting van de KNO-chirurg.

Patiëntveiligheid
De primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg berust bij de raad van bestuur, zo stelt de Inspectie. Om het vertrouwen in de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorgverlening binnen het UMC Utrecht verder te herstellen moet het bestuur maatregelen nemen. De raad van bestuur moet de inspectie informeren over alle relevante zaken die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De raad van bestuur heeft tijdens het gesprek beterschap beloofd. Gedurende de looptijd van het Inspectieonderzoek zal de raad van bestuur geen besluit nemen over al dan niet werkhervatting van de KNO-chirurg die inmiddels met verlof is gestuurd.

Resultaten boeken
De Inspectie vindt het echter onontbeerlijk voor het herstel van het vertrouwen in het functioneren van de raad van bestuur dat er ook concrete resultaten worden geboekt en dat voorgenomen maatregelen ook worden uitgevoerd en zo nodig bijgesteld. Tijdens het verscherpt toezicht zal de Inspectie aangekondigde en onaangekondigde bezoeken brengen aan het ziekenhuis.

Dossier patiëntveiligheid Patiënten en cliënten moeten kunnen rekenen op veilige zorg. Soms gaan er dingen mis en dat leidt tot incidenten en calamiteiten. Zorginstellingen zijn verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Evenals een patiënt of diens naaste kan de Inspectie een tuchtzaak aanhangig maken. Lees meer >>

—————-
UMC Utrecht onder verscherpt toezicht

door Skipr Redactie bron: skipr.nl
Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het ziekenhuis wordt al sinds oktober vorig jaar 2015 nauwlettend in de gaten gehouden, naar aanleiding van een aantal calamiteiten op de afdelingen keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) en hoofd-hals chirurgische oncologie (HHCO).

De inspectie is naar eigen zeggen een onderzoek begonnen naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg op de afdelingen KNO en HHCO. Met het instellen van verscherpt toezicht kijkt de inspectie of de directie van het UMC Utrecht de noodzakelijke stappen zet bij “het herstellen van het vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid van zorg”.

Volgens IGZ is de directe aanleiding voor de maatregel “het handelen van de raad van bestuur in de afgelopen periode en met name de communicatie van het ziekenhuis richting de inspectie rond de werkhervatting van een arts die sinds november was vrijgesteld van directe patiëntenzorg”.

De problemen bij het UMC Utrecht werden eind vorig jaar aan het licht gebracht door onderzoeksprogramma Zembla. De afdeling keel-, neus- en oorheelkunde zou twee dodelijke incidenten tijdens operaties hebben verzwegen. Ook zou er sprake zijn van een angstcultuur. Kort erna kwam naar buiten dat een andere afdeling een tumor bij een patiënt over het hoofd had gezien. De vrouw werd daardoor ongeneeslijk ziek.

Inspecteurs zullen aangekondigde en onaangekondigde bezoeken brengen aan het ziekenhuis. De instelling moet maandelijks rapporteren over de voortgang.

In een korte reactie op de eigen website laat UMC Utrecht weten dat het patiëntenbelang voorop staat: “Dat is ons grootste goed. Wij gaan er alles aan doen om benodigde verbeteringen voortvarend te realiseren. Daar hebben we een herstelplan voor gemaakt. Wij verlenen de Inspectie alle medewerking om de uitvoering, de voortgang en de resultaten daarvan te toetsen. We werken hier met vertrouwen aan.” (ANP/Skipr)

———–
bron: umcutrecht.nl

Reactie UMC Utrecht verscherpt toezicht

UMC Utrecht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)  heeft vandaag bekend gemaakt dat per  6 april  2016 voor de duur van maximaal zes maanden verscherpt toezicht is ingesteld op het UMC Utrecht.

Het patiëntenbelang staat voorop in UMC Utrecht. Dat is ons grootste goed. Wij gaan er alles aan doen om benodigde verbeteringen voortvarend te realiseren. Daar hebben we een herstelplan voor gemaakt. Wij verlenen de Inspectie alle medewerking om de uitvoering, de voortgang en de resultaten daarvan te toetsen. We werken hier met vertrouwen aan.

Bekijk de reactie van de cliëntenraad van het UMC Utrecht.

U kunt met vragen terecht bij onze speciaal hiervoor ingerichte informatielijn en e-mailadres:

Tel.: 088-75 63 600 (ma t/m vrij: 08.00 – 17.00 uur)
E-mail: info@umcutrecht.nl

Of bekijk de veelgestelde vragen.

Vragen van de media worden verwezen naar:

Tel.: 088-75 55 000
E-mail: press@umcutrecht.nl

Uw browser is verouderd!

Update uw browser om deze website goed te bekijken. Update mijn browser nu

×