Uitspraak Hof Den Bosch: ziekenhuizen aansprakelijk voor PIP-implantaten

Commentaar SIN-NL
Pauw had een belangrijk bericht. Op 25 nov. 2014 , zie uitspraak hieronder, heeft het Gerechtshof Den Bosch bepaald dat ziekenhuizen in bepaalde omstandigheden aansprakelijk zijn voor het aanbrengen van PIP-implantaten.
De rechter liet meewegen dat het ziekenhuis in dit geval meer dan 100 implantaten had aangebracht, terwijl al langer bekend was dat PIP implantaten gebrekkig waren. Bovendien liet de rechter meewegen dat de fabrikant failliet was en dat er sprake was van een aansprakelijkheidsverzekering bij het ziekenhuis.
Advocaat Spong, die veel falende arten bijstaat, suggereerde dat er sprake was van mishandeling van patienten en vroeg zich af of er aangifte tegen het ziekenhuis was gedaan.
Pauw stelde terecht vast dat er bij meerdere in de studio aanwezige vrouwen sprake was van levenslange ernstige gezondheidsschade.
Uitspraak Hof den Bosch dd 25 nov. 2014 (ECLI:NL:GHSHE:1014:4936)
ziekenhuizen mede-aansprakelijk voor foutieve PIP implantaten

Uitzending Pauw 4 dec 2014 over PIP-implantaten