Tergooiziekenhuis Raad van Toezicht

Net als elke stichting heeft Tergooi een raad van toezicht. De raad van toezicht van Tergooi bestaat uit zes personen en houdt de doelstellingen van Tergooi en de realisatie daarvan in de gaten.

Prof. Dr. J.A. Emanuels
Voorzitter RvT
Lid Financiële Commissie (auditcommissie)

Aandachtsgebieden:

 • Bestuurlijk
 • Financieel-economisch

Overige functies:

 • Partner bij Tacstone en Stantson
 • Hoogleraar Bestuurlijke informatieverzorging Rijksuniversiteit Groningen
 • Voorzitter raad van advies van Yacht Finance
 • Lid van de raad van commissarissen van WRR Holding bv

Prof. Dr. J.W.H. Leer
Vicevoorzitter RvT
Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Aandachtsgebieden:

 • Medisch

Overige functies:

 • Voorzitter Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
 • Emeritus Hoogleraar radiotherapie

Mw. mr. A.E. van der Pauw
Lid RvT
Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Aandachtsgebieden:

 • Juridisch

Overige functies:

 • Partner bij Allen & Overy; lid van Global CSR
 • Steering Group, lid van Global Corporate Board
 • Voorzitter raad van toezicht Mondriaan Fonds
 • Lid van de raad van commissarissen van NRC Media Holding bv
 • Bestuurslid Stichting tot Bijstand Tergooi

Drs. F.F.L. Vlak
Lid RvT
Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Aandachtsgebieden:

 • Bestuurlijk
 • Medisch

Overige functies:

 • Bestuurslid Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Voorzitter bestuur Stichting Trombosedienst voor het Gooi
 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen

Drs. P.N. van Wageningen
Lid RvT
Voorzitter Financiële Commissie (auditcommissie)

Aandachtsgebieden:

 • Bestuurlijk
 • Financieel-economisch

Overige functies:

 • Voorzitter Directie Loyalis N.V.
 • Vice-voorzitter raad van toezicht Cordaan en voorzitter auditcommissie