Tergooiziekenhuis: Raad van Bestuur R J Roorda & Hans den Hollander

Raad van bestuur

Tergooi heeft een raad van bestuur die bestaat uit twee personen. De raad van bestuur van Tergooi is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en strategische koers van het ziekenhuis.Hans den Hollander (links op de foto) en Ruurd Jan Roorda (rechts op de foto) in Tergooi

Dr. Ruurd Jan Roorda MBA –Toevoeging SIN-NL- en kinderarts
Bij Tergooi sinds 1 maart 2012 als Voorzitter van de raad van bestuur.

Vanuit de raad van bestuur van Tergooi heeft Ruurd Jan Roorda de volgende aandachtsgebieden:

 • Zorg RVE (23)
 • Opleiden – RVE Tergooi Academie
 • Kwaliteit
 • Facilitair bedrijf
 • Beleid en juridische zaken
 • Secretaris raad van bestuur
 • Communicatie en marketing
 • Medische staf
 • Verpleegkundige Advies Raad (VAR)
 • Cliëntenraad
 • Klachtencommissie voor patiënten (conform Wet klachtrecht)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Externe betrekkingen

Drs. Hans den Hollander
Bij Tergooi sinds 1 juli 2012 als Lid van de raad van bestuur.

Vanuit de raad van bestuur van Tergooi heeft Hans den Hollander de volgende aandachtsgebieden:

 • Zorg RVE (12)
 • Financiën & Control
 • Human Resources
 • ICT
 • Bouw: nieuw- en verbouw, Huisvesting & Vastgoed
 • Medische staf
 • Ondernemingsraad
 • Klachtencommissie medewerkers
 • Stichting tot Bijstand

De raad van bestuur van Tergooi wordt in de uitvoering van bestuurlijke taken ondersteund door de secretaris raad van bestuur, mr. Caroline T.M. Kerstiëns.

Contact
Wie contact zoekt met de raad van bestuur van Tergooi, kan het bestuurssecretariaat benaderen via:

Tergooi
t.a.v. secretariaat raad van bestuur
Postbus 10016
1201 DA Hilversum
T 088 753 33 50