Tergooi: Roorda vertrekt per 1.5.2018, Janneke ter Brink nieuw lid Raad van Bestuur

Commentaar SIN-NL
De naam van Ruurd Jan Roorda zal voor eeuwig verbonden zijn aan de onnodige dood van Rogier Mooij 21 jaar in het TerGooi ziekenhuis, november 2014. Roorda was als voorzitter van der Raad van Bestuur mede-verantwoordelijk voor het doofpotbeleid niet melden bij de IGZ, het zwijgcontract aan de nabestaanden,
zie SIN-NL doofpotdossier Tergooiziekenhuis longarts Schröder dood Rogier Mooij

———–

TERGOOI benoemt nieuw lid raad van bestuur

De raad van toezicht van Tergooi heeft Janneke Brink benoemd als lid raad van bestuur van Tergooi, per 1 mei 2018. Zij volgt daarmee Ruurd Jan Roorda op die heeft besloten om Tergooi te verlaten.

Janneke Brink is sinds 2013 werkzaam als divisiemanager bij het UMC Utrecht waar zij primair verantwoordelijk is voor de patiëntenzorg. Als voorzitter van de regiegroep patiëntenportaal gaf zij daarnaast leiding aan de invoering, implementatie en optimalisatie van het portaal. In de jaren daarvoor was zij onder andere adjunct-directeur Strategie, Beleid & Verantwoording van het Erasmus Medisch Centrum en manager Marketing & Communicatie bij ziekenhuis Rijnstate, waar zij de concernstrategie van het ziekenhuis ontwikkelde. Brink heeft een achtergrond als bedrijfskundige.

De raad van toezicht is zeer verheugd over de komst van Janneke Brink naar Tergooi. Jim Emanuels, voorzitter raad van toezicht: “In diverse rollen heeft zij bewezen om complexe zorgorganisaties op een gedreven, verbindende en resultaatgerichte wijze te kunnen aansturen. Haar ervaring in zowel een algemeen ziekenhuis als in academische ziekenhuizen is voor ons van grote waarde. Samen met bestuursvoorzitter Hans den Hollander gaat Janneke Brink nu verder invulling geven aan de – samen met de medische staf en de organisatie gekozen – strategische koers van Tergooi, zoals die de afgelopen jaren is ingezet.”

Vertrek

Het vertrek van Ruurd Jan Roorda als lid van de raad van bestuur maakte Tergooi in december al bekend. Hij wil bestuurlijke werkzaamheden blijven uitvoeren en richt zich daarnaast op projectmatige-, advies-, coaching- en mediationwerkzaamheden. Hij was ruim zes jaar bestuurder van het ziekenhuis. In eerste instantie was hij bestuursvoorzitter, sinds 1 mei 2017 gaf hij het stokje door aan Hans den Hollander. Roorda legde zijn functie als voorzitter neer om ruimte te creëren voor het herstel van de verhoudingen tussen de raad van bestuur en de medische staf.