Tergooi ontkent dat er sprake is van zwijggeld over dood Rogier (21)

Tergooi wil niet van zwijggeld weteN

Tergooi Ziekenhuis in Hilversum en Blaricum vindt dat er inzake de betaling aan nabestaanden van een 21-jarige overleden patiënt geen sprake is geweest van “zwijggeld”. Onderzoeksprogramma Argos reconstrueerde de kwestie en kwam tot een andere conclusie.

 Duidelijk is wel dat Tergooi het incident ten onrechte niet heeft gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het ziekenhuis vond dat er geen sprake was van een ‘meldingsplichtige calamiteit’ ging. De IGZ oordeelt anders en spant bij de tuchtrechter een zaak aan tegen een betrokken van het ziekenhuis in Hilversum, zo meldt de NOS.

De arts wordt verweten dat hij ernstig is tekortgeschoten in de zorg voor een patiënt die in november 2014 in het ziekenhuis kwam met ernstige pijn op zijn borst. Een halve dag later overleed hij, meldt Argos, dat een rapport van de IGZ over de zaak in bezit heeft. De man lag niet aan de monitor, had geen diagnose en was niet gezien door een specialist.

Aan het eind van de uitzending las de presentator een e-mail voor waarin Argos werd gesommeerd een interview met de vrouw niet uit te zenden. Die mail was niet alleen door de vrouw zelf ondertekend, maar ook door de bestuursvoorzitter van het Tergooi Ziekenhuis. Hoogleraar patiëntveiligheid aan de TU Delft Jan Kleijn bestempelde die mail als bewijs dat er zwijggeld is betaald aan de vrouw.

Afspraken

In een verklaring op de eigen website laat Tergooi weten zich “volstrekt niet te herkennen in het beeld over het betalen van zwijggeld. Volgens het ziekenhuis zijn alle zaken die met het overlijden van de patiënt te maken hebben in alle openheid met de familie gedeeld, besproken en vastgelegd, zodat de familie tot de door haar gewenste afsluiting kan komen. De familie heeft tegenover Tergooi verklaard tevreden te zijn met de uitkomst van de gesprekken.

“Na een medische calamiteit kan er tussen betrokken partijen noodzaak en behoefte worden gevoeld om praktische, juridische en financiële zaken officieel te regelen en vast te leggen”, aldus Tergooi. “In dit geval is dat gebeurd. Op verzoek van de familie, daarin bijgestaan door een advocaat, zijn de gemaakte afspraken met betrekking tot kostenvergoeding en een tegemoetkoming in de schade vastgelegd in een overeenkomst. Beide partijen hebben aangegeven en uitgesproken geen behoefte te hebben om over deze gebeurtenis – op wat voor manier ook – nu of in de toekomst naar buiten te treden.”
Tergooi betreurt ten zeerste dat de zorg tekort is geschoten en heeft geleid tot het tragische overlijden van een 21-jarige patiënt.