Ter nagedachtenis aan Lubertus Hankes, 1919-2000 vermoord door dr Ben Zylicz

Is dr Ben Zylicz dr Death oftewel de dokter des DOODS?

Profileert zich ten onrechte als internist-oncoloog.
2016 vermeldt het BIG-register uitsluitend dat Zylicz arts is.
Hij gebruikt de titel internist dus al jaren onrechtmatig.

Was directeur -arts van hospice Rozenheuvel (onder auspicien van het Leger des Heils)1994-2004. Verrichtte palliatieve sedatie zonder toestemming van patient/familie, waardoor patient Lubertus Hankes voortijdig overleed 14 jan. 2000.
Van 2005-2011 was hij werkzaam in Dove House hospice in Hull, Engeland,  en van 2011-2015  in een hospice in Basel, Zwitserland. Zie website www.drbenzylicz.org

De vraag rijst waarom Zylicz op zijn LinkedIn profiel vrijwel zijn gehele arbeidsverleden verzwijgt.
Hij noemt nu slechts dat hij bij het Zwitsers Hospice in Basel werkte.
Wanneer een arts een andere baan neemt in het buitenland, hetgeen Zylicz aantoonbaar meerdere keren deed, dient de vraag gesteld worden: waarom?
Het is inmiddels een bekend gegeven dat artsen na een zeer ernstige medische fout, “noodgedwongen” naar een andere stad en ziekenhuis verhuizen, of zelfs naar het buitenland.
Wat is er aan de hand met dr Ben Zylicz? Op LinkedIn vermeldt hij dat hij internist is,  freelance palliative consultant is…….Informatie is welkom bij info at sin-nl.org

Dr Ben Zylicz doodde Lubertus Hankes vader van Sophie Hankes via een dodelijke injectie,
zonder verzoek, zonder toestemming: zie www.drbenzylicz.org

L.Hankes geboren 25 febr. 1919- overleden 14 jan. 2000
Slachtoffer van medische fouten
Zijn aandenken zij tot zegen

 

Medische fouten bij Lubertus Hankes 1919-2000, film SIN-NL 2009.