Ter herinnering aan Regina Hankes-Zwart, slachtoffer van medische fouten


Regina Hankes-Zwart

13 nov 1919- 14 aug 2002

Ter nagedachtenis aan Regina Hankes-Zwart, journaliste/schrijfster.
Als slachtoffer van ernstige medische fouten werd zij jarenlang locked-in patiente, vrijwel volledig verlamd als gevolg van hersenstaminfarcten door therapieresistente hoge bloeddruk.
Artsen weigerden correcte informatie te verschaffen, alsmede adequate medische behandeling.

Artsen schonden zorgplicht en weigerden te leren van hun fouten
Artsen en Centraal Medisch Tuchtcollege nalatig