Teken de petitie uit Belgie voor verkeerslachtoffers en slachtoffers medische fouten

Teken hier: www.change.org

ONGEVALSSLACHTOFFERS EN SLACHTOFFERS VAN MEDISCHE FOUTEN VRAGEN DAT ARTSEN HUN VERANTWOORDELIJKHEID OPNEMEN

 De huisarts en de behandelende specialist zijn vaak de eersten aan wie ongevalslachtoffers en slachtoffers van medische fouten hulp vragen als zij geconfronteerd worden met een verzekeringsarts of gerechtsdeskundige die hun letsels afwijst of minimaliseert.
In de meeste gevallen krijgen de slachtoffers te horen : “Verzekeringen ? Jah … dat is moeilijk hé.” Vaak blijft het daar ook bij. Iedere arts weet dat het probleem bestaat, maar de meesten zwijgen.

De medische omerta vormt een doorslaggevende factor die maakt dat jaarlijks tienduizenden patiënten niet de noodzakelijke behandelingen en derdenhulp kunnen bekomen door het uitblijven van voorschotten en schadevergoeding na een ongeval of medische fout. Hetzelfde gebeurt bij verzekeringen

Gewaarborgd Inkomen in geval van chronische ziekte.
Deze situatie zorgt vaak voor een verergering van letsels en creëert voor duizenden gezinnen armoede.

In België zijn er ruim 65.000 artsen aan het werk. Zo’n 1.000 daarvan werken voor of samen met verzekeringsmaatschappijen en nemen het niet zo nauw met hun artseneed.

De slachtoffers van het verzekeringsbedrog vragen dat die 65.000 artsen hun verantwoordelijkheid nemen. Dat kan door deze petitie te ondertekenen.

De namen van de artsen die ondertekenen verschijnen niet op het internet. Maar iedere handtekening brengt de slachtoffers een stap dichter bij een onderzoek naar deze wantoestanden.