Strafrechtelijke procedure en tuchtzaken inzake Jansen Steur

01 november 2013 tuchtprocedure Jansen Steur: vonnis 20 dec. 2013
12 november 2013 tuchtprocedure Kingma, Zijlstra, Ramaker vonnis 10 januari 2014
Eind november 2013 tuchtprocedure tegen de Inspectie voor de Gezondheidzorg
November 2013 strafrechtelijke procedure tegen Jansen Steur : loopt nog