Slachtoffers Jansen Steur klagen cardioloog Kingma IGZ en bestuurders MST aan

Commentaar SIN-NL.
Waarom een klacht bij het tuchtcollege? Hiervan is toch bekend dat de slager zijn eigen vlees keurt? Er is maar een kans van 1 op 5 dat de tuchtrechter een maatregel zal opleggen. In de meeste gevallen bestaat de maatregel uit een waarschuwing. Dit stelt niets voor, ook omdat deze maatregel niet in het BIG-register gepubliceerd wordt.
Waarom geen aangifte bij het O.M. wegens achterlaten van een persoon in nood tot wiens verzorging men door wet of overeenkomst verplicht is, zie art 255 Wetboek van Strafrecht?
Zie voor mogelijke overige relevante artikelen uit het Wetboek van Strafrecht: www.zwartelijstartsen.nl
Zie ook: www.inspectiegezondheidsz.org
Cardioloog Kingma staat al jaren op de zwarte lijst van SIN-NL.

25 januari 2013 bron: www.nu.nl
‘Slachtoffers Jansen Steur klagen inspectie aan’
AMSTERDAM – Vijf ex-patiënten van de omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur hebben een tuchtklacht ingediend tegen bestuursvoorzitter Herre Kingma van het Medisch Spectrum Twente.
Ook een bestuurder en twee oud-bestuurders van het ziekenhuis werden aangeklaagd, evenals tegen voormalige inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
De ziekenhuistop was volgens letselschadespecialist Yme Drost, die tweehonderd ex-patiënten van Jansen Steur bijstaat, verantwoordelijk voor de veiligheid en de patiëntenzorg.
‘”Zij grepen niet in, maar wisten ervan. Dat is meerdere malen gebleken uit twee rapporten van de commissie-Lemstra”, legt Drost uit. “De goede naam van het ziekenhuis was belangrijker dan de veiligheid en de zorg van patiënten.”
Wanpraktijken
Bestuursvoorzitter Kingma zou volgens de ex-patiënten verzuimd hebben op zoek te gaan naar slachtoffers van de arts. In zijn vorige functie, als inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zou Kingma eveneens hebben nagelaten de neuroloog aan te pakken.
De bestuursvoorzitter, die in mei 2013 met pensioen gaat, heeft altijd volgehouden dat hij van de regionale inspectie geen signalen had gekregen over Jansen Steur. De klacht is donderdagavond in ontvangst genomen door het regionaal tuchtcollege in Zwolle.
Lijkschennis
Tegen Jansen Steur loopt al een zaak. Hij wordt er onder andere van verdacht bij tientallen patiënten ten onrechte een dodelijke ziekte te hebben vastgesteld, illegale hersenoperaties te hebben uitgevoerd en lijkschennis te hebben gepleegd.