Slachtoffer medische fouten krijgt steun casemanager

Commentaar SIN-NL
Dit bericht roept veel vragen op.
Deze 3 ziekenhuizen staan niet bekend om respectvolle, adequate informatieverschaffing of herstelzorg indien mogelijk aan slachtoffers van medische fouten, of nabestaanden.
Het lijkt op een vertragings-en schijnstrategie.
Het is dringend noodzakelijk dat artsen na een medische fout voldoen aan hun informatie, dossier en zorgplicht, dat zij indien dit niet vermeden kan worden bijgestaan worden door integere en deskundige advocaten en dat de rechters integer en deskundig zijn. Het is bovendien nodig dat de Inspectie Gezondheidszorg adequaat optreedt tegen falende artsen en adequaat preventie van medische fouten nastreeft.
Zolang artsen, advocaten en rechters na de medische fouten kiezen voor verzwijgen, liegen en bedriegen is elke hulp door een casemanager zinloos en een schijnoplossing.

——————————–
Slachtoffer medische missers krijgt steun casemanager

Fonds Slachtofferhulp start samen met UMC Utrecht, St Jansdal en het Diakonnessenhuis een proef met casemanagement bij medische incidenten. Ten minste 50 gedupeerden en nabestaanden worden de komende anderhalf jaar bijgestaan door een onafhankelijk casemanager.

Veel gedupeerde patiënten van een medisch incident hebben behoefte aan langdurige ondersteuning en deskundige hulp van een onafhankelijk persoon op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak, ook als de betrokken zorgverleners open zijn geweest en er een regeling is getroffen. Een casemanager kan hierbij mogelijk uitkomst bieden.

“Met deze pilot werken we toe naar meer openheid, erkenning en goede opvang”, reageert directeur Ineke Sybesma van Fonds Slachtofferhulp. “Dat is niet alleen van meerwaarde voor gedupeerde patiënten en hun naasten, maar ook in het belang van artsen en de ziekenhuizen.”

“Met onze deelname aan deze pilot geven we gehoor aan onze behoefte om onze patiënten zo goed mogelijk te helpen, ook als de medische resultaten niet zijn zoals werd verwacht”, zegt Jan Voorburg, lid raad van bestuur van het  St Jansdal in Harderwijk. “Een integrale benadering van fysieke, financiële, juridische, psychische en sociale problemen is hierbij een vereiste. Op deze manier past de voorgenomen aanpak volledig in onze strategie die is gebaseerd op ‘Positieve Gezondheid’.”

 Programma

De pilot Casemanagement is onderdeel van het programma Open in de zorg. Hierin werkt Fonds Slachtofferhulp, samen met diverse partners waaronder de betrokken ziekenhuizen en onderzoekers van de UvA, VU Amsterdam en het NIVEL, toe naar openheid, erkenning, goede hulp en schadevergoeding voor gedupeerden van een medisch incident. In het programma worden de behoeften van gedupeerde patiënten en hun naasten in concrete initiatieven vertaald en de leemten in het huidige hulpaanbod gevuld.