Santiz ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk, de Achterhoek onder verscherpt toezicht

Santiz ziekenhuizen in de Achterhoek onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Santiz, met ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk, voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie heeft vooral zorgen over de aanhoudende bestuurscrisis die op lange termijn een risico voor de kwaliteit van de zorg is. Volgens de IGJ leveren de beide ziekenhuizen nu goede zorg.

Wat is er aan de hand?

In 2017 zijn Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem bestuurlijk gefuseerd onder de naam Santiz. De afgelopen periode is (bestuurlijke) onrust ontstaan over de toekomst van de ziekenhuizen. Het vertrouwen tussen interne partijen is ernstig beschadigd. Ook zijn er in een half jaar twee voorzitters van de raad van bestuur teruggetreden.

De inspectie wil het herstel van goed bestuur van dichtbij volgen en vindt dat het instellen van verscherpt toezicht hierbij noodzakelijk is. Er zijn daarbij onder meer zorgen over de toekomstige samenwerking tussen de beide ziekenhuizen, die nodig is om goede en veilige zorg te kunnen blijven leveren. De komende periode zal een  visie ontwikkeld moeten worden over de organisatie van de zorg in de Achterhoek.

Hoe nu verder?

De komende zes maanden zal de inspectie de beide ziekenhuizen zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Ook zullen er gesprekken gevoerd worden met de diverse partijen over hoe de voorwaarden voor goed bestuur weer hersteld kunnen worden. Deze gesprekken worden onder andere gevoerd met de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, een vertegenwoordiging van de medisch specialisten en met de cliëntenraad.

Aan het eind van deze zes maanden zal de inspectie beoordelen of het verscherpt toezicht moet worden verlengd of kan worden opgeheven, of dat er verdere stappen genomen moeten worden in de vorm van verdere (bestuursrechtelijke) handhavingsmaatregelen.

Documenten

  • Verscherpt toezicht Santiz ziekenhuizen: Slingeland Ziekenhuis Doetinchem en Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk mei 2020

    De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Santiz, met ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk, voor zes maanden onder …

    Brief | 26-05-2020

——–

Achterhoekse ziekenhuizen onder verscherpt toezicht om aanhoudende bestuurscrisis

De twee Santiz-ziekenhuizen zijn na een fusiesoap en een bestuurscrisis voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Inspectie vreest voor de impact op de kwaliteit van zorg in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streeksziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk.

Dat maakt de Inspectie dinsdagmiddag bekend.

Fusie loopt spaak

De twee ziekenhuizen kwamen tot een juridische fusie in 2017. Verdere integratie leverde in het afgelopen jaar veel onrust op. Met name in Winterswijk is er veel onvrede over verbouwplannen in Doetinchem en het voorstel van het Santiz-bestuur om enkele afdelingen in Doetinchem te concentreren. Een samensmelting lijkt nu spaak te lopen en er worden al stappen gezet naar defusie.

Nadat Chrit van Ewijk in januari van de raad van toezicht moest vertrekken door de onstane onrust, werd in maart Rolf de Folter een tijdelijke bestuursvoorzitter aangesteld om de rust terug te brengen. Hij moest anderhalve maand later weer vertrekken toen de raad van toezicht het vertrouwen in hem opzegde. De Folter deed deze week zijn verhaal in Zorgvisie. “Emotie kreeg de overhand door een mismatch van verwachtigen”, zegt hij.

‘Vertrouwen beschadigd’

“De afgelopen periode is (bestuurlijke) onrust ontstaan over de toekomst van de ziekenhuizen”, schrijft de Inspectie. “Het vertrouwen tussen interne partijen is ernstig beschadigd. Ook zijn er in een half jaar twee voorzitters van de raad van bestuur teruggetreden. “

De Inspectie vreest dat problemen in het bestuur van de ziekenhuizen uiteindelijk ook een gevolg krijgen voor de patiëntenzorg. Al wordt benadrukt dat dit nu nog niet het geval is. Ook zijn er bij de toezichthouder zorgen over de toekomstige samenwerking tussen beide ziekenhuizen. In de komende maanden zullen in de regio gesprekken worden gevoerd over de zorgvraag en het aanbod van ziekenhuiszorg in de Achterhoek.

‘Herstel goed bestuur’

Begin mei stelde de Inspectie al onderzoek in naar de situatie bij de Santiz-ziekenhuizen. Nu is dus besloten Santiz voor zes maanden onder verscherpt toezicht te stellen. Daarin wil de Inspectie het herstel van goed bestuur van dichtbij volgen.

In de komende periode gaat de Inspectie aangekondigd en onaangekondigd op bezoek in Doetinchem en Winterswijk en zullen gesprekken worden gevoerd met leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur, medische staven en d cliëntenraad.