Ruzie legt Limburgse Reinaertkliniek Maastricht lam

Ruzie legt Limburgse kliniek lam

In de Reinaertkliniek in Maastricht worden al twee weken geen operaties meer verricht. De operatiestop is het gevolg van een slepende ruzie tussen de directie en de artsen, zo meldt dagblad De Limburger. Eén van hen is volgens de krant recent op non-actief gezet.

Volgens directeur Sjaak Haakman draait het conflict om geld. In de Reinaertkliniek zijn sinds 2012 meer operaties verricht dan met de verzekeraars afgesproken, zo meldt De Limburger. Die ingrepen moet de kliniek uit eigen middelen vergoeden, maar de artsen kregen ze al wel betaald. Haakman wil als nieuwe directeur deze kosten terugvorderen. Het gaat om 100.000 euro.

Buiten spel

Volgens de artsen is het conflict een ordinaire machtstrijd, waarbij directeur Haakman het Medisch Specialistische Bedrijf (MSB) waarin ze verenigd zijn buiten spel wil zetten. De voorzitter van het MSB Eus Uludag is in december wegens ‘ernstig disfunctioneren’ de toegang tot de kliniek ontzegd. De chirurg zelf spreekt van een op-non-actiefstelling “op oneigenlijke gronden stoelt”. Een advocaat bereidt nu een zaak voor.

De privékliniek kwam vorig jaar zomer in het schootsveld van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze constateerde in juli een groot aantal tekortkomingen, zoals operaties van te jonge kinderen en het inbrengen van borstprotheses in een hiervoor ongeschikte OK. Tegen de regels in droegen medewerkers sieraden en lange mouwen.

Eind december volgde een last onder dwangsom, nadat bleek dat de kliniek onvoldoende verbeteringen had doorgevoerd. Veiligheid is ook de reden die de Reinaert-artsen begin februari aanvoerden toen ze directeur Haakman meldden niet langer te willen opereren. Haakman bestrijdt in De Limburger dat de OK’s niet veilig zijn.