RTL: Foute rechters nauwelijks aangepakt

Tekst RTL Nieuws 3 okt. 2011:

Rechters die zich misdragen, komen daar vaak makkelijk mee weg. Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws, die voor het eerst alle ernstige misstappen van rechters openbaar maakt. Rechters krijgen na een misstap een ‘stevig gesprek’, een enkele keer een waarschuwing en nemen vaak zelf ontslag. Vier keer kreeg een rechter na ernstige misdragingen zelfs een vergoeding mee.

Lijst nog maar topje van de ijsberg
De nu gepubliceerde incidenten vormen waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg, blijkt uit het RTL-onderzoek. De gerechtsbesturen geven in een brief tegenover RTL Nieuws toe dat zij te weinig maatregelen hebben om disfunctionerende rechters aan te pakken. “Het gat tussen de bestaande maatregelen voor rechters, een schriftelijke waarschuwing en ontslag, is te groot. Er is behoefte aan tussenliggende maatregelen.”

Slechts één rechter ontslagen.
Slechts een keer is een rechter in de afgelopen 10 jaar ontslagen, blijkt uit de brief. En dat gebeurde pas nadat deze rechter 14 jaar lang voor veel problemen had gezorgd. De rechter had een ernstig alcoholprobleem en werd op een goed moment door de politie verwaarloosd in haar huis aangetroffen, terwijl zij nog rechter was.

Zelf ontslag of vervroegd pensioen
Elf keer heeft een rechter na misdragingen zelf ontslag genomen of heeft hij vervroegd pensioen gekregen. In totaal is acht keer een disciplinaire maatregel opgelegd aan rechters, in alle gevallen een schriftelijke waarschuwing. De rechter mag dan wel nog blijven werken, maar deze maatregel geldt binnen de rechtspraak als een laatste waarschuwing voor ontslag.

Gouden handdruk mee
Vier rechters hebben, ondanks hun misdragingen, een vergoeding meegekregen. De bedragen in twee zaken zijn nu bekend. Het ging om financiele vergoedingen van 140 duizend en 75 duizend euro.  Die laatste vergoeding werd gegeven aan een rechter die in een lopende zaak met twee advocaten had gebeld, een doodzonde in de onafhankelijke rechtspraak.

Van ongewenste intimiteiten tot dronkenschap
De misdragingen varieren van ongewenste intimiteiten tot onprofessioneel handelen en met een slok op achter het stuur zitten. RTL Nieuws heeft gevraagd om preciezere omschrijvingen van de incidenten en vergoedingen per rechtbank en per jaar, maar op die manier wilden de gerechten die informatie niet prijsgeven. Vanwege de privacy van rechters, aldus de Raad voor de Rechtspraak.

Te veel intern afgehandeld
Deskundigen vinden het ongehoord dat rechters nog steeds elkaar beoordelen. Je hebt geen idee hoe betrouwbaar, onafhankelijk en onpartijdig de rechtspraak is in Nederland, zegt bestuurskundige Hans van den Heuvel. Het is heel merkwaardig dat het allemaal intern is afgedaan. Als samenleving weet je toch niet goed wat er aan de hand is. En daar hebben wij burgers tegenwoordig wel recht op. Van den Heuvel vindt dat er binnen de rechtspraak een integriteitsbureau moet komen, zoals dat er bijvoorbeeld binnen de politie al is.

Knoops: rechters moeten elkaar niet beoordelen
Strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops vindt het niet goed dat rechters in het huidige systeem elkaar beoordelen. De slager die zijn eigen vlees keurt, daar komt het vrij vertaald op neer. Knoops merkt dat clienten nauwelijks durven klagen als een rechter zich misdraagt. Ze moeten dan een klacht indienen bij dezelfde rechtbank en collega s beoordelen die dan, daar geloven ze niet in.

Onafhankelijke tuchtraad nodig
Knoops vindt dat er veel meer discussie moet komen over problemen met rechters, omdat het vertrouwen in rechters na een aantal incidenten in het geding is. Er zou volgens Knoops een onafhankelijke tuchtraad voor rechters moeten komen. Waar de procedure sneller kan worden gevoerd, waar burgers makkelijker terecht kunnen met hun en waar rechters onafhankelijk, bijvoorbeeld door oud-rechters, worden beoordeeld.

Incidenten voortaan in jaarverslag
De Raad voor de Rechtspraak laat RTL Nieuws weten dat nu voor het eerst centraal de incidenten zijn geregistreerd. Elk jaar zullen deze vanaf nu in het jaarverslag worden gepubliceerd. Daarnaast pleiten de gerechtsbesturen voor meer wettelijke mogelijkheden om rechters aan te pakken. Of er ook een tuchtraad of integriteitsbureau moet komen, daar wordt binnen de Raad nog over nagedacht.