Rock Goerdin ex-arts, veroordeelde ‘borstendokter’ naar Hoge Raad en blijft vrij man.

Commentaar SIN-NL
Wij “wisten” dat Goerdin zeer waarschijnlijk ondanks zijn veroordeling door het Hof tot 1 jaar gevangenisstraf niet naar de gevangenis zou gaan.
De truc is bedacht door het Gerechtshof Den Haag. Dit heeft zeker bewust nagelaten om het arrest uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, hetgeen betekent dat in cassatie gaan bij de Hoge Raad geen opschortende werking zou hebben.
Dus nu heeft cassatie wel opschortende werking van de veroordeling en kan “heer” Goerdin vrij rond blijven lopen.
Schande natuurlijk, een blijk van gebrek aan respect voor de slachtoffers.
Er werd verondersteld dat Goerdin elders onder een andere naam nog als arts werkt. In Nederland is hem zijn artsentitel afgenomen. Logischerwijs  en in het kader van rechtszekerheid zou dit wereldwijd moeten gelden.
Gelieve SIN-NL op de hoogte te stellen wanneer U weet waar Goerdin als arts werkt via info at sin-nl.org
ps Kwantiteit 150 pagina ’s pleidooi van de advocate van Goerdin, zegt niets over kwaliteit.


Veroordeelde ‘borstendokter’ naar Hoge Raad

De omstreden arts Rock G., die bekendstaat als ‘borstendokter’ of ‘horrordokter’, legt zich niet neer bij zijn veroordeling in hoger beroep. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens zijn advocate Carolien Noorduyn heeft het gerechtshof in Den Haag een opmerkelijke en unieke juridische constructie gekozen die “onhoudbaar” is.

Het hof legde de 58-jarige G. vorige week twee jaar cel op, waarvan één voorwaardelijk, wegens mishandeling van negen patiënten. Ook moest hij schadevergoeding betalen. Nu hij in cassatie gaat, wordt het arrest van het hof opgeschort. Gemiddeld duurt een cassatieprocedure ruim twee jaar.
G. was in 2014 vrijgesproken door de rechtbank. Maar het hof achtte hem wel schuldig aan mishandeling door ondeugdelijke cosmetische ingrepen uit te voeren in zijn Citykliniek in Den Haag. Zijn patiëntes liepen zwaar lichamelijk letsel op, zoals infecties, verminkingen en ernstige littekenvorming. In totaal hadden 121 ex-patiënten zich met klachten gemeld. Tien zaken werden tijdens het proces behandeld. Van één aanklacht werd hij vrijgesproken.

Kritiekpunt

Grootste kritiekpunt van Noorduyn is dat het hof concludeert dat er sprake is van voorwaardelijke opzet door G., omdat hij niet zou hebben voldaan aan de professionele medische normen. Dat is volgens de raadsvrouw “een onbegrijpelijke redenering” die verstrekkende gevolgen heeft voor de medische wereld. De koppeling van fouten maken en het niet voldoen aan een professionele standaard, zou in haar ogen betekenen dat ‘snijdende’ artsen na een fout sneller bij de strafrechter terechtkomen.

Ook betreurt de raadsvrouw het dat het hof amper is ingegaan op haar pleidooi van zo’n 150 pagina’s. (ANP)